Szkoły, przedszkola, żłobek 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika

05-120 Legionowo, ul. Zakopiańska 4

tel. 22 784 54 52, 22 784 69 03

e-mail: sekretariat@zs1.legionowo.pl

www.zs1.legionowo.pl

1) Szkoła podstawowa

2) do 31.08.2019 r. prowadzone są
klasy Gimnazjum nr 1

Dyrektor:

Ewa Jabłońska

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

05-120 Legionowo, ul. Jagiellońska 67

tel. 22 774 27 54 (szkoła podstawowa i gimnazjum),
22 774 27 92 (przedszkole)

e-mail: szkp2@wp.pl, pm2legionowo@o2.pl

www.zsp2.legionowo.pl

 

1) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego

2) Gimnazjum nr 5

3) Przedszkole Miejskie nr 2

 

Dyrektor:

Dorota Kuchta

 

Szkoła Podstawowa nr 3

05-120 Legionowo, ul. Władysława Broniewskiego 7

tel. 22 774 55 29

e-mail: gimnazjum_trojka@poczta.onet.pl

www.zs3.legionowo.pl

 

1) Szkoła podstawowa

2) do 31.08.2019 r. prowadzone są
klasy Gimnazjum nr 3
im. Janusza Kusocińskiego

 

Dyrektor:

Janina Zając

 

Szkoła Podstawowa nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty

05-120 Legionowo, ul. Zegrzyńska 3

tel. 22 774 59 50

fax 22 772 93 23

e-mail: sp8leg@wp.pl, g4leg@wp.pl

www.zs.legionowo.pl

 

1) Szkoła podstawowa

2) do 31.08.2019 r. prowadzone są
klasy Gimnazjum nr 4
im. Aleksandra Kamińskiego

 

Dyrektor:

Agnieszka Jakubowska

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Legionów Polskich 1914-1918

05-119 Legionowo, ul. Jana Pawła I nr 2

tel. 22 774 23 82, 22 774 55 36

e-mail: sp4leg@poczta.onet.pl

www.zsp.legionowo.pl

 

1) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Legionów Polskich 1914-1918

2) Gimnazjum nr 6

3) Przedszkole Miejskie nr 14

 

Dyrektor:

Agnieszka Kobylińska

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego

05-120 Legionowo, ul. Królowej Jadwigi 11

tel. 22 774 40 31

fax 22 766 37 33

e-mail: zso2leg@poczta.fm

www.zso2.legionowo.pl

 

1) Gimnazjum nr 2

2) II Liceum Ogólnokształcące

 

Dyrektor:

Maria Serdeczna

 

Szkoła Podstawowa nr 7 im. VII Obwodu "Obroża " AK

05-120 Legionowo, ul. Królowej Jadwigi 7

tel. 22 774 56 36, 22 784 30 98

e-mail: sekretariat@sp7.legionowo.pl

www.sp7.legionowo.pl

 

Dyrektor:

Mariusz Borkowski

 
     
Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Marii Kownackiej

05-120 Legionowo, ul. Olszankowa E

tel. 22 774 07 33

przedszkole-jedynka@o2.pl

www.pm1.legionowo.pl

Dyrektor:

Wioletta Kinicka

 

 

Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Koszałka Opałka

05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 71

tel. 22 772 96 66

przedszkolem3@o2.pl

www.pm3.legionowo.pl

 

Dyrektor:

Małgorzata Kiliś

 

 

Przedszkole Miejskie Integracyjne Nr 5 im. Misia Uszatka

05-120 Legionowo, ul. Kwiatowa 80

tel. 22 774 42 62

pmi5@wp.pl

www.pm5.legionowo.pl

 

Dyrektor:

Elżbieta Rucińska

 

 

Przedszkole Miejskie Nr 6 „Tęczowa Szóstka”

05-120 Legionowo, ul. Broniewskiego 3

tel. 22 774 44 13

przedszkolem6@gmail.com

www.pm6.legionowo.pl

 

Dyrektor:

Katarzyna Skrzypek

 

 

Przedszkole Miejskie z oddziałami integracyjnymi Nr 7 im. Janusza Korczaka

05-120 Legionowo, ul. Husarska 18A

tel. 22 732 13 72

przedszkole-siodemka@wp.pl

www.pm7.legionowo.pl

 

Dyrektor:

Dorota Stankiewicz

 

 

Przedszkole Miejskie Nr 9 Akademia Przygody

05-120 Legionowo, ul. Królowej Jadwigi 11

tel. 22 774 40 33

pm-dziewiatka@o2.pl

www.pm9.legionowo.pl

 

Dyrektor:

Beata Piasecka

 

 

Przedszkole Miejskie Nr 10

05-120 Legionowo, ul. Broniewskiego 6

tel. 774 45 91

pm10leg@o2.pl

www.pm10.legionowo.pl

 

Dyrektor:

Bogusława Kaźmierczak

 

 

Przedszkole Miejskie Nr 11

05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 9

tel. 22 772 85 98

przedszkolem11@o2.pl

www.pm11.legionowo.pl

 

Dyrektor:

Renata Salamon

 

 

Przedszkole Miejskie Nr 12 im. Króla Maciusia

05-120 Legionowo, ul. Królowej Jadwigi 7

tel. 774 58 38

przedszkolemaciusia@wp.pl

www.pm12.legionowo.pl

 

Dyrektor:

Grażyna Chojnowska

 
     
Żłobek Miejski Motylkowy Świat

05-120 Legionowo, ul. ppłk. E. Dietricha 1

tel. 22 774 56 22

bajami@interia.pl

www.zlobek.legionowo.pl

 

Dyrektor:

Barbara Mierzejewska

 
 

Liczba odwiedzin : 1173
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioletta Ptasińska
Czas wytworzenia: 2016-10-05 14:13:03
Czas publikacji: 2017-09-01 15:29:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak