Protokół z posiedzenia komisji 4 kwietnia 2017 r. 

 

 

PROTOKÓŁ NR BRM.0012.3.4.2017
Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU MIASTA
RADY MIASTA LEGIONOWO
z dnia 4 kwietnia 2017 r.

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Posiedzenie komisji odbyło się na terenie parkingu wielopoziomowego przy ul. Kościuszki w Legionowie.

1. Zapoznanie z wykonaniem parkingu wielopoziomowego przy ul. Kościuszki, obok Centrum Komunikacyjnego.
Przewodniczący komisji Mirosław Pachulski powitał zebranych na wyjazdowym posiedzeniu komisji.
Naczelnik Wydziału Inwestycji Elżbieta Głos, oprowadzając członków komisji po parkingu wielopoziomowym przy ul. Kościuszki, przedstawiła informacje na temat budowy obiektu.
W trakcie posiedzenia członkowie komisji zadawali Elżbiecie Głos pytania związane ze szczegółami inwestycji m.in. dotyczące zjazdu i wjazdu na poszczególne poziomy parkingu, miejsc spływania wody, liczby miejsc parkingowych na parkingach wielopoziomowych przy Centrum Komunikacyjnym.
W trakcie oprowadzania po obiekcie przewodniczący komisji zgłosił wniosek, aby zwrócić się do Prezydenta Miasta Legionowo z prośbą o przeanalizowanie możliwości dokonania przebudowy krawężnika przy wyjeździe z parkingu w taki sposób, aby miał on łagodniejszy skręt.
W wyniku głosowania – 10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – komisja przyjęła wniosek zgłoszony przez przewodniczącego komisji.

2. Sprawy wniesione.
Brak.

3. Wolne wnioski.
Brak.

 

Przewodniczący Komisji

Mirosław Pachulski

Protokołowała

Małgorzata Dziewiecka

 

Liczba odwiedzin : 54
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Dziewiecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Dziewiecka
Czas wytworzenia: 2017-04-19 16:27:16
Czas publikacji: 2017-04-19 16:27:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak