Protokół z posiedzenia komisji 5 kwietnia 2017 r. 

 

 

PROTOKÓŁ NR BRM.0012.3.6.2017
Z POSIEDZENIA KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
RADY MIASTA LEGIONOWO
z dnia 5 kwietnia 2017 r.

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Posiedzenie komisji odbyło się w Przedszkolu Miejskim nr 10 przy ul. Władysława Broniewskiego 6 w Legionowie.

1. Zapoznanie się z bieżącą działalnością oraz planami wybranej placówki oświatowej w Legionowie.
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10 Bogusława Kaźmierczak przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą działalności placówki zawierającą informacje na temat m.in. historii przedszkola, organizowanych zajęć, realizowanych programów i projektów m.in. „Zaczytane przedszkola”, „Legionowo – moje miasto wczoraj i dziś”, przedszkolnych uroczystości i imprez m.in „Przedszkolny Festiwal Piosenki Jesiennej”, współpracy przedszkola z różnymi instytucjami.
W trakcie prezentacji multimedialnej nauczycielka przedszkola Elżbieta Wiączek przedstawiła informacje na temat „Quizu wiedzy o Fryderyku Chopinie” oraz realizowanego projektu ekologicznego „Biedronka”.
Radna Małgorzata Luzak zapytała, czy dzieci odwiedziły Muzeum Fryderyka Chopina.
Dyrektor Bogusława Kaźmierczak odpowiedziała, że tak, ponadto dzieci były również w Żelazowej Woli. Wyjaśniła, że każdy temat realizowany w przedszkolu rozpoczynany jest od wycieczki w miejsce związane z danym zagadnieniem, tam, gdzie można dojechać.
Przewodniczący komisji Andrzej Piętka zapytał o nabór do przedszkola na przyszły rok przedszkolny.
Dyrektor Bogusława Kaźmierczak poinformowała, że nabór prowadzony jest do 10 kwietnia br. Stwierdziła, że jest zainteresowanie placówką. Następnie omówiła szczegóły dotyczące rekrutacji do przedszkola.
Radny Jacek Zawada zapytał o liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola.
Dyrektor Bogusława Kaźmierczak odpowiedziała, że 150 dzieci.
Przewodniczący komisji zapytał o współpracę placówki z KZB Legionowo.
Dyrektor Bogusława Kaźmierczak wyraziła opinię, że obecnie nie ma większych problemów we współpracy z KZB. Dodała, że wszystkie remonty są konsultowane.
Przedstawicielka rady rodziców Anna Lamprycht poinformowała, że kontakt rodziców z dyrektorem i nauczycielami przedszkola jest bardzo dobry i rada rodziców nie ma zastrzeżeń do działalności placówki
Przewodniczący komisji zachęcił do kontaktu z radnymi Rady Miasta Legionowo podczas dyżurów lub spotkań indywidualnych, gdyby potrzebna była pomoc w różnych sprawach.
Więcej zgłoszeń nie było.

2. Sprawy wniesione.
Brak.

3. Wolne wnioski.
Brak.

 

Przewodniczący Komisji

Andrzej Piętka

Protokołowała

Małgorzata Dziewiecka

 

Liczba odwiedzin : 52
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Dziewiecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Dziewiecka
Czas wytworzenia: 2017-04-19 20:11:59
Czas publikacji: 2017-04-19 20:11:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak