Protokół z posiedzenia komisji 6 kwietnia 2017 r. 

 

 

PROTOKÓŁ NR BRM.0012.5.5.2017
Z POSIEDZENIA KOMISJI ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAW SPOŁECZNYCH RADY MIASTA LEGIONOWO
z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Posiedzenie komisji odbyło się w Domu Zakonnym Zgromadzenia Sióstr Urszulanek N.M.P. z Gandino, przy ul. Księdza Józefa Schabowskiego 4.

1. Działalność zgromadzenia Sióstr Urszulanek NMP z Gandino.
Przełożona Zgromadzenia Sióstr Urszulanek NMP z Gandino s. Laura Boschi omówiła historię zgromadzenia w Polsce oraz genezę rozpoczęcia działalności w Legionowie. Omówiła proces budowy domu zakonnego oraz problemy pojawiające się w trakcie wykonywania inwestycji. Poinformowała, że w Legionowie urszulanki prowadzą przedszkole, dom samotnej matki i dziecka oraz mieszkanie chronione, których funkcjonowanie omówiła. Dodała, że planowano również otworzyć jadłodajnię, ale z powodu wystąpienia różnych problemów zrezygnowano z tych zamierzeń.
Następnie odbyła się dyskusja, w trakcie której poruszano kwestie m.in. szczegółów związanych z prowadzeniem domu samotnej matki, braku możliwości poproszenia o wykonanie niektórych badań przez osoby skierowane do domu samotnej matki.
W dyskusji wzięli udział: przewodnicząca komisji Anna Łaniewska, radni: Małgorzata Luzak, Tadeusz Szulc oraz sekretarz miasta Danuta Szczepanik.
Wyjaśnień członkom komisji udzielały: s. Laura Boschi oraz s. Marzena Jakonowicz. Informowały, że panie kierowane są do domu samotnej matki i dziecka przez Ośrodek Pomocy Społecznej za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i przebywają w nim od 3 miesięcy do 1,5 roku. Wyjaśniały, że matki wraz z dziećmi otrzymują pokoje, mogą korzystać z kuchni, sanitariatów, jadalni, świetlicy dla dzieci, pralni, suszarni, ogrodu oraz pomocy różnego rodzaju m.in. psychologicznej, terapeutycznej, prawnej, duchowej. Dodały, że łącznie pomocy udzielono ok. 60 samotnym matkom. Informowały, że w domu samotnej matki obowiązuje regulamin ustny, który omówiły. Dodały, że podstawową zasadą jest wzajemny szacunek.
Po zakończeniu dyskusji siostry oprowadziły członków komisji po placówce. Radni obejrzeli m.in. sale przedszkolne, żłobek, pomieszczenia wspólne domu matki i dziecka, pomieszczenia zakonne, kaplicę. W trakcie oprowadzania po obiekcie siostry udzielały dodatkowych wyjaśnień członkom komisji.

2. Sprawy wniesione.
Brak.

3. Wolne wnioski.
Brak.

 

Przewodnicząca Komisji

Anna Łaniewska

Protokołowała

Małgorzata Dziewiecka

 

Liczba odwiedzin : 67
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Dziewiecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Dziewiecka
Czas wytworzenia: 2017-04-20 19:31:50
Czas publikacji: 2017-04-20 19:31:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak