Wersja archiwalna

Terminy posiedzeń wraz z porządkiem obrad 

 

 

Najbliższe posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta odbędzie się 23 maja 2017 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo.

 

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Możliwości wsparcia wypoczynku mieszkańców Legionowa nad Zalewem Zegrzyńskim.

2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie dopłat do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z Legionowa do Warszawy i z Warszawy do Legionowa oraz na terenie Legionowa dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Legionowo, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz dla dzieci tych osób oraz warunków uprawniających do nabycia biletów ze zniżką.

4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na przeniesienie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Jagiellońskiej w Legionowie, na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Legionowskiego, z przeznaczeniem pod budowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Legionowie.

5. Sprawy wniesione.

6. Wolne wnioski.

 

Zastepca Naczelnika Biura Rady Miasta

i Informacji Publicznej

Agnieszka Przybysz

 

Liczba odwiedzin : 45
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Ilona Rutkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Ilona Rutkowska
Czas wytworzenia: 2017-05-18 10:54:08
Czas publikacji: 2017-05-19 10:54:08
Data przeniesienia do archiwum: 2017-06-16