VII posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta Legionowo  

 

 

Na podstawie §15 ust. 1 pkt 2 zwołuję posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta Legionowo, które odbędzie się 22 maja 2017r. o godzinie 17.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie ewentualnych działań Młodzieżowej Rady Miasta podczas zbliżających się imprez miejskich.

3. Podsumowanie planu pracy Klubu Twórców.

4. Ocena filmu o cukrzycy.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca
Młodzieżowej Rady Miasta

Alicja Gniadzik

 

Liczba odwiedzin : 43
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Ilona Rutkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Marta Myśliwiec
Czas wytworzenia: 2017-05-15 16:06:10
Czas publikacji: 2017-05-19 16:07:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak