Otwarty nabór do Miejskiej Rady Seniorów 

 

Formularz zgłoszeniowy wraz załącznikiem należy złożyć w terminie do 18.02.2019 r.

 

OTWARTY NABÓR DO MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW

W związku z zakończeniem kadencji Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie Prezydent Miasta Legionowo ogłasza otwarty nabór na członków Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie.

Rada wybierana jest spośród seniorów oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

ZASADY ZGŁASZANIA KANDYDATÓW:
1. Kandydatami na członków Rady mogą być osoby, które ukończyły 60 rok życia, zamieszkują na terenie Gminy Legionowo lub prowadzą działalność w obszarze 60+.
2. W wyniku naboru wyłonionych zostanie 6 członków Rady.
3. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie (podmioty) lub załącznik nr 2 (osoby fizyczne) wraz z oświadczeniem kandydata, stanowiącym załącznik nr 3.
4. Formularz zgłoszeniowy wraz załącznikiem należy złożyć w terminie do 18.02.2019 r. (włącznie): w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 w poniedziałki w godzinach: 8.00 – 18.00; od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. O zachowaniu terminu składania zgłoszeń decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. W przypadku zgłoszenia więcej niż 6 kandydatów spełniających wymagania formalne, decydować będzie kolejność zgłoszeń.


Prezydent Miasta

/-/mgr Roman Smogorzewski


Formularz zgłoszeniowy (odt)  Formularz zgłoszeniowy (pdf) - podmioty

Formularz zgłoszeniowy (odt)  Formularz zgłoszeniowy (pdf) - osoby fizyczne

Oświadczenie kandydata (odt)  Oświadczenie kandydata (pdf)

 
Liczba odwiedzin : 28
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Śliwiński
Czas wytworzenia: 2019-02-12 13:36:45
Czas publikacji: 2019-02-12 13:47:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak