Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie 

 
 

Prezydent Miasta Legionowo podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2018 roku, poz.2204 ze zm.) przeznacza do oddania w użyczenie na okres 25 lat, grunt oznaczony jako część działki nr ewidencyjny 124/9 o powierzchni 4206 m2 w obrębie ewidencyjnym 65 położony w Legionowie przy ulicy Leśnej z przeznaczeniem na wybudowanie boiska piłkarskiego ze sztuczną murawą oraz cele statutowe Uczniowskiego klubu sportowego Akademia Piłkarska 11 tj. prowadzenie zorganizowanych zajęć specjalistycznych z zakresu piłki nożnej oraz zajęć ogólnorozwojowych.
Dla działki prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta KW Nr WA1L/00001908/5.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo działka położona jest na terenie 11MW - zabudowa wielorodzinna.
Na terenie tym dopuszcza się lokalizacje:
1)sieci urzadzeń infrastruktury technicznej;
2)obiektów małej architektury;
3)zieleni urządzonej;
4)ścieżek rowerowych.
Działka obecnie jest nie ogrodzona i utwardzona (beton).

Bliższych informacji udziela Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 - Wydział Gospodarki Nieruchomościami, /pok. Nr 3.06, II piętro/ lub pod nr tel.766-40-57.
Wykaz umieszcza się na tablicy informacyjnej Urzędu na okres 21 dni od dnia 4 lutego 2019 roku do dnia 25 lutego 2019 roku.


Prezydent Miasta 

mgr Roman Smogorzewski

 
Liczba odwiedzin : 32
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Białokoz
Czas wytworzenia: 2019-02-12 13:52:50
Czas publikacji: 2019-02-12 13:52:50
Data przeniesienia do archiwum: 2019-02-26