Janusz Jan Klejment 

 

 przewodniczący rady, okr. wyb. nr 8

 

Okręg wyborczy nr 8 obejmuje:

obszar na wysokości ulicy Warszawskiej od torów kolejowych (w kierunku Warszawy) wzdłuż południowo – wschodniej granicy miasta z gminą Jabłonna do ulicy Wiejskiej, w kierunku północno – wschodnim po ulicy Warszawskiej (od nr 1 – strona nieparzysta) do torów kolejowych.

(Granice okręgu określa uchwała nr XXIV/311/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 września 2012 r.)

 

Przewodniczący rady Janusz Klejment będzie pełnił dyżury:

2 lipca 2018 r.

23 lipca 2018 r.

13 sierpnia 2018 r.

3 września 2018 r.

24 września 2018 r.

15 października 2018

 

Dyżury odbywają się w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, pokój nr 4.02, III piętro.

 


Liczba odwiedzin : 1771
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Przybysz
Czas wytworzenia: 2014-11-27 10:45:37
Czas publikacji: 2018-06-25 13:18:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak