Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej - ul. Zbigniewa Herberta 

 
 

Pp.6723.2.10.2019

INFORMACJA
Prezydenta Miasta Legionowo

Na podstawie art. 7 pkt 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496) zawiadamiam o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą na terenie działek ozn. nr ew. 14/1, 14/2 i część działki nr ew. 14/3 obr. 69 w Legionowie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legionowo.

Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego wniosku.
Uwagi należy składać w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: kancelaria@um.legionowo.pl w terminie do dnia 21 lutego 2019 r.

z up. Prezydenta Miasta
Marek Pawlak
Zastępca Prezydenta Miasta

 

Wniosek (pdf)

Mapa zasadnicza (pdf)

Opis koncepcji (pdf)

PZT (pdf)

Budynek A rzuty (pdf)

Budynek B rzuty (pdf)

Oddziaływanie (pdf)

 

Liczba odwiedzin : 245
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzena Tarnowska
Czas wytworzenia: 2019-01-31 09:32:13
Czas publikacji: 2019-01-31 09:32:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak