Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Raport z konsultacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

2018-05-21 11:01:28
Raport z konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Legionowo w sprawie programu współpracy Gminy Legionowo w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

2017-11-24 13:52:38
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023 - raport z konsultacji społecznych

2017-04-25 12:30:23
Raport z konsultacji społecznych dot. lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla klas VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 7 od r. szk. 2017/2018

2017-02-20 12:40:34
Raport z konsultacji społecznych dot. zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 3

2017-02-20 12:38:15
Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2030

2017-02-02 13:16:53
Raport z przebiegu konsultacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2016-2020

2017-01-02 11:01:44
Raport z konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Legionowo w sprawie programu współpracy Gminy Legionowo w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

2016-12-14 11:35:51
Raport z konsultacji społecznych dotyczących Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2019

2016-12-14 11:35:00
Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu legionowskiej części murala mającego powstać na murze Narodowego Centrum Kryptologii

2016-09-29 10:38:47
Raport z konsultacji społecznych dotyczących ustalenia lokalnego kodeksu reklamowego

 
2016-02-05 12:09:14
Raport z konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy nowo wybudowanej ulicy biegnącej od ulicy Polnej, wzdłuż torów kolejowych do ulicy Piaskowej

 
2016-01-15 13:59:57
Raport z konsultacji społecznych dotyczących planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Legionowo

 
2015-12-10 16:03:57
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Legionowo w sprawie programu współpracy Gminy Legionowo w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 
2015-11-13 15:42:12
Raport z konsultacji społecznych w sprawie przeniesienia Filii nr 2 i połączenia jej z punktem na ul. Olszankowej

 
2015-10-20 15:37:09
Raport z konsultacji społecznych dotyczących zidentyfikowania produktów Miasta Legionowo w ramach prowadzonych prac nad projektem Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2030

 
2015-10-08 11:58:01
Raport z konsultacji społecznych w sprawie działki 1/30 na Os. Piaski

 
2015-01-22 14:10:39
Raport z przebiegu przeprowadzonych konsultacji w sprawie Systemu Gospodarki Odpadami w Legionowie

 
2015-01-21 09:40:13
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Legionowo w sprawie programu współpracy Gminy Legionowo w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 
2014-11-12 15:19:53
Raport z konsultacji społecznych w sprawie projektu funkcjonalno-użytkowego pływalnia na osiedlu Piaski

 
2014-10-30 14:16:33
Raport z konsultacji społecznych dotyczących przeznaczenia lokali obiektu dworca realizowanego w ramach projektu „Centrum Komunikacyjne w Legionowie” na cele prowadzenia działalności gospodarczej

 
2014-07-24 13:15:40
Raport z przebiegu przeprowadzonych konsultacji na temat „czy jesteś za nadaniem nazwy Zbigniewa Herberta ulicy położonej w Legionowo, na odcinku od ulicy Suwalnej do granicy z działką numer ewidencyjny 17 w obrębie ewidencyjnym 69?”

 
2014-07-01 11:54:14
Raport z debaty społecznej w sprawie projektu deptaka na odcinku ul. Piłsudskiego

 
2014-04-23 14:19:20
Raport z konsultacji społecznych w sprawie programu współpracy Gminy Legionowo w 2014 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 
2014-04-22 09:52:29
Raport z konsultacji społecznych dotyczących wybrania nazw rond u zbiegu ulic Parkowa i Wyszyńskiego oraz Cynkowej i Alei Legionów


2014-04-14 14:59:59
Raport z konsultacji w sprawie przejścia przez przejazd

 
2014-04-14 14:57:41
Raport z przebiegu przeprowadzonych konsultacji na temat „czy ulica w Legionowie łącząca osiedle Piaski z przejściem pod torami kolejowymi stacji Legionowo powinna nosić nazwę Aleja I Dywizji Zmechanizowanej?”


2013-10-24 13:19:22
10 20 30 40 50 Wyników