Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-10-18 15:02:29 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/ unieważnienie postępowania / Rz.271.48.2017 ZADANIE II - Budowa ulicy Prymasowskiej oraz remonty nawierzchni jezdni w przyległych fragmentach ulic B. Chrobrego i Marszałkowskiej w Legionowie Ewa Nadratowska-Kardaś Publikacja artykułu
2017-10-18 13:06:49 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Rz.271.50.2017 Zadanie 1 – Modernizacja (dostawa i montaż) urządzeń zabawowych przy ul. Husarskiej 1 i Sobieskiego 41 dz. ew. nr 156,158 z obr. 66; Zadanie 2 - Modernizacja (dostawa i montaż) urządzeń zabawowych przy ul. Husarskiej 13 dz. ew. nr 167 i 178 z obr. 66 Oszczyk Justyna Publikacja artykułu
2017-10-17 14:09:35 Zarządzenie Nr 319/2017 z dnia 7 września 2017 r. / Zarządzenie Nr 319/2017 z dnia 7 września 2017 r. Ilona Rutkowska Publikacja artykułu
2017-10-16 15:59:52 Zarządzenie nr 327/2017 z dnia 15 września 2017 r. / Zarządzenie nr 327/2017 z dnia 15 września 2017 r. Ilona Rutkowska Publikacja artykułu
2017-10-16 15:42:10 Zarządzenie Nr 324/2017 z dnia 11 września 2017 r. / Zarządzenie Nr 324/2017 z dnia 11 września 2017 r. Ilona Rutkowska Publikacja artykułu
2017-10-16 15:16:39 kadencja 2014 - 2018 / Sprawozdanie 31.05.2017 - 28.06.2017 Ilona Rutkowska Publikacja artykułu
2017-10-16 14:51:34 kadencja 2014 - 2018 / Sprawozdanie 2.08.2017 - 30.08.2017 Ilona Rutkowska Publikacja artykułu
2017-10-16 14:49:26 kadencja 2014 - 2018 / Sprawozdanie 28.06.2017 - 2.08.2017 Ilona Rutkowska Edycja artykułu
2017-10-16 14:39:15 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/ unieważnienie postępowania / Rz.341-39/08 Agnieszka Przybysz Przeniesiono
2017-10-16 14:39:15 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/ unieważnienie postępowania / Rz.341-33/08 Agnieszka Przybysz Przeniesiono