Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-09-20 11:34:50 Informacje o wynikach / Strażnik w Straży Miejskiej Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2018-09-20 10:49:21 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/ unieważnienie postępowania / Rz.271.28.2018 Remont ulicy Husarskiej w Legionowie na odcinku od ul. Siwińskiego do „kanału“ Oszczyk Justyna Edycja artykułu
2018-09-20 10:24:50 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/ unieważnienie postępowania / Rz.271.46.2018 Remont części budynku przy ul. Kopernika 6A w celu adaptacji dla potrzeb utworzenia Klubu Seniora w Legionowie Michał Ołdakowski Publikacja artykułu
2018-09-20 09:48:20 Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy / Rz.271.54.2018 Zadanie 1. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Legionowo; Zadanie 2. Zakup i dostawa drukarek na potrzeby szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Legionowo oraz Żłobka Miejskiego w Legionowie Ewa Nadratowska-Kardaś Publikacja artykułu
2018-09-19 18:57:24 Protokoły z posiedzeń / Protokół z posiedzenia komisji 5 września 2018 r. Małgorzata Dziewiecka Publikacja artykułu
2018-09-19 15:17:48 Ogłoszenia o zamówieniach na roboty budowlane / Rz.271.57.2018 Remont ulicy Husarskiej w Legionowie na odcinku od ul. Siwińskiego do „kanału” Oszczyk Justyna Publikacja artykułu
2018-09-19 13:16:12 Zarządzenie Nr 344/2018 z dnia 18 września 2018 r. / Zarządzenie Nr 344/2018 z dnia 18 września 2018 r. Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2018-09-19 13:13:14 Zarządzenie Nr 343/2018 z dnia 18 września 2018 r. / Zarządzenie Nr 343/2018 z dnia 18 września 2018 r. Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2018-09-19 13:08:56 Zarządzenie Nr 340/2018 z dnia 14 września 2018 r. / Zarządzenie Nr 340/2018 z dnia 14 września 2018 r. Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2018-09-19 12:11:41 Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej / Uchwała Nr 16/2018 Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu