Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-08-22 11:58:43 Projekt uchwały w sprawie zamiaru zmiany statutu w zakresie zmiany lokalizacji siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie i przekształcenie Punktu bibliotecznego przy ul. Husarskiej 9 w Legionowie w Filię nr 1 / Projekt uchwały Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2017-08-22 11:52:40 Projekt uchwały w sprawie zamiaru zmiany statutu w zakresie zmiany lokalizacji siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie i przekształcenie Punktu bibliotecznego przy ul. Husarskiej 9 w Legionowie w Filię nr 1 / Projekt uchwały Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2017-08-22 11:45:01 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Legionowo / Projekt uchwały Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2017-08-22 11:39:26 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostek organizacyjnych Gminy Legionowo / Projekt uchwały Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2017-08-22 11:33:08 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w Legionowie przy ulicy Olszankowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo / Projekt uchwały Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2017-08-22 11:27:49 Projekt uchwały uchylającej uchwałę Nr XXIII/291/2008 Rady Miasta Legionowo z dnia 3 września 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa w części obejmującej teren działki o nr ewidencyjnym nr 59/4 z obrębu ewidencyjnego nr 43 / Projekt uchwały Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2017-08-22 11:21:32 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Legionowo. / Projekt uchwały Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2017-08-22 11:14:25 Projekt uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania / Projekt uchwały Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2017-08-22 11:09:47 Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo na prowadzenie szkół niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania / Projekt uchwały Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2017-08-21 15:56:11 Informacja o unieważnieniu przetargu / Projekt, wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach projektu „Budowa parkingów typu "Parkuj i Jedź" w gminie Legionowo jako element poprawy jakości infrastruktury transportowej miasta i rozwoju zbiorowych form transportu w Obszarze Metropolitalnym Warszawy Agnieszka Przybysz Przeniesiono