Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-04-28 15:39:11 Oferty realizacji zadania publicznego / "Rodzina razem" w Parkach Narodowych Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2017-04-28 15:34:40 Petycje / Petycje kierowane do Prezydenta Miasta Legionowo Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2017-04-28 15:32:30 Ogłoszenia o zamówieniach na roboty budowlane / Rz.271.13.2017 Przebudowa na mini rondo skrzyżowania Al. 3 Maja, ul. M. Kopernika, F. Chopina i ul. H. Siemiradzkiego oraz przebudowa chodnika i wymiana nawierzchni jezdni ul. H. Siemiradzkiego na odc. od mini ronda do ronda Armii Krajowej w Legionowie Ewa Nadratowska-Kardaś Publikacja artykułu
2017-04-28 15:14:39 Konkursy rozstrzygnięte / II otwarty konkurs ofert na realizację w  2017 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Agnieszka Przybysz Przeniesiono
2017-04-28 15:11:32 Konkursy aktualne / II otwarty konkurs ofert na realizację w  2017 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2017-04-28 15:07:24 Zarządzenie Nr 151 /2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. / Zarządzenie Nr 151 /2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2017-04-28 14:13:18 Informacje z otwarcia ofert / Rz.271.11.2017 Wykonanie kompletnych studni chłonnych, komór studni chłonnych oraz wpustów ulicznych w Legionowie Ewa Nadratowska-Kardaś Publikacja artykułu
2017-04-28 13:36:58 Skład komisji i terminy posiedzeń / Terminy posiedzeń wraz z porządkiem obrad Ilona Rutkowska Publikacja artykułu
2017-04-28 13:23:42 Uchwała Nr XXX/391/2017 / Uchwała Nr XXX/391/2017 Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2017-04-28 13:05:31 Uchwała Nr XXX/390/2017 / Uchwała Nr XXX/390/2017 Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu