Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-12-14 15:24:42 Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy / Rz.271.69.2017 Wykonanie usługi w zakresie odbioru ścieków z wód opadowych i roztopowych z terenu Gminy Miejskiej Legionowo, oraz przepompowywania ich przy wykorzystaniu pompowni PD i pompowni zlokalizowanej przy ulicy Pałacowej PD-2 oraz pompowni zlokalizowanej przy ul. Jagiellońskiej w Legionowie przewodami Ø 400 będącymi własnością PW-K ,,Legionowo” Sp z o. o. do rzeki Wisły Ewa Nadratowska-Kardaś Publikacja artykułu
2017-12-14 15:13:40 Konkursy aktualne / Otwarty konkurs ofert w zakresie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Działania o charakterze wspierającym i podtrzymującym osoby uzależnione będące w trakcie procesu terapeutycznego, osoby które zakończyły proces terapeutyczny oraz działania o charakterze motywującym do podjęcia leczenia Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2017-12-14 15:09:28 Zarządzenie Nr 434/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. / Zarządzenie Nr 434/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2017-12-14 14:59:32 Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne / sektorowe / Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2017-12-14 14:58:56 Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne / sektorowe / Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2017-12-14 14:48:28 Informacje z otwarcia ofert / Rz.271.71.2017 Zakup i dostawa 26 stacjonarnych zestawów komputerowych na potrzeby szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Legionowo oraz Żłobka Miejskiego w Legionowie Ewa Nadratowska-Kardaś Publikacja artykułu
2017-12-14 14:43:59 Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne / sektorowe / Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2017-12-14 14:27:21 Konkursy aktualne / Otwarty konkurs ofertna realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2017-12-14 14:23:26 Zarządzenie Nr 424/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. / Zarządzenie Nr 424/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2017-12-14 13:25:51 Zakończone / I przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż działki gruntu położonej w Legionowie przy ulicy Kolejowej Agnieszka Przybysz Przeniesiono