Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-06-22 15:51:03 Aktualne ogłoszenia / Wielobranżowy nadzór nad budową dwóch parkingów typu „Parkuj i Jedź” w ramach projektu "Budowa parkingów typu "Parkuj i Jedź" w gminie Legionowo jako element poprawy jakości infrastruktury transportowej miasta i rozwoju zbiorowych form transportu w Obszarze Metropolitalnym Warszawy" Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2017-06-22 15:48:10 Ogłoszenia o zamówieniach na roboty budowlane / Rz.271.19.2017 Budowa dwóch parkingów typu Parkuj i Jedź w ramach projektu "Budowa parkingów typu "Parkuj i Jedź" w gminie Legionowo jako element poprawy jakości infrastruktury transportowej miasta i rozwoju zbiorowych form transportu w Obszarze Metropolitalnym Warszawy" Michał Ołdakowski Edycja artykułu
2017-06-22 15:16:42 Informacje o wynikach / Główny specjalista w Referacie Planowania Przestrzennego Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2017-06-22 13:54:55 Ogłoszenia o zamówieniach na usługi / Rz.271.25.2017 Zadanie 1: Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy dróg rowerowych w Legionowie w następujących ulicach: ul. Sowińskiego (od ul. J. Piłsudskiego do ul. B. Chrobrego), ul. B. Chrobrego (od ul. J. Sobieskiego do ul. Jagiellońskiej), ul. Kard. S. Wyszyńskiego (od ul. Kolejowej do Al. Legionów), Al. Legionów (od ul. Złotej do granicy z gm. Jabłonna), 3 Maja (od ul. J. Sowińskiego do dworca „Centrum Komunikacyjne”), ul. Olszankowej (od ul. Suwalnej do ul. J. Pawła I). Zadanie 2: Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy dróg rowerowych w Legionowie w następujących ulicach: Al. 1 DZ (od stacji PKP Legionowo/garażu wielokondygnacyjnego przy ul. Szwajcarskiej do osiedla Piaski w okolicach nowobudowanego bloku wielorodzinnego przy Al. 1WDZ nr 16), Al. Sybiraków (od ul. 1WDZ do ul. Zegrzyńskiej), ul. Słonecznej (od ul. Polnej do ul. B. Roi), ul. B. Roi (od ul. Strużańskiej do os. Nowy Bukowiec), ul. Zakopiańskiej (od ul. Warszawskiej do ul. Kwiatowej). Zadanie 3: Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy węzłów przesiadkowych na dz. nr ewid. 273 obr. 65 (przy ul. Sowińskiego) i dz. nr ewid. 10/15 or. 68 (Os. Młodych) Ewa Nadratowska-Kardaś Publikacja artykułu
2017-06-21 18:43:23 Protokoły z posiedzeń / Protokół z posiedzenia komisji 7 czerwca 2017 r. Małgorzata Dziewiecka Publikacja artykułu
2017-06-21 15:16:55 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Legionowo za 2016 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2016 rok / Projekt uchwały Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2017-06-21 15:12:38 Projekt uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Legionowo trzyosobowej rodziny repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR - Kazachstanu / Projekt uchwały Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2017-06-21 14:21:38 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Legionowo / Projekt uchwały Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2017-06-21 14:00:44 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legionowo / Projekt uchwały Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2017-06-21 13:32:28 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na odstąpienie od trybu przetargowego i na bezprzetargowe oddanie w najem, lokalu znajdującego się w budynku przy ulicy Tadeusza Kościuszki 7 w Legionowie, osobie, która korzystała z tego lokalu na podstawie umowy najmu zawartej na okres 3 lat / Projekt uchwały Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu