Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-18 15:28:34 Aktualne ogłoszenia / Konserwacja działek gminnych, skwerów, placów zabaw - Rś.6130.4.2019 Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-01-18 15:23:25 Udostępnienie danych / Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-01-18 15:16:26 Udostępnienie danych / Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-01-18 15:10:03 Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców / Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-01-18 15:03:08 Postępowanie administracyjne w sprawie meldunkowej / Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-01-18 14:54:40 Postępowanie administracyjne w sprawie meldunkowej / Postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia czynności materialno - technicznej zameldowania Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-01-18 14:54:12 Zameldowanie / Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania Agnieszka Przybysz Przeniesiono
2019-01-18 14:53:48 Postępowanie administracyjne w sprawie meldunkowej / Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania Agnieszka Przybysz Przeniesiono
2019-01-18 14:45:28 Wystawienie duplikatu dokumentu / Wystawienie duplikatu dokumentu Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-01-18 12:35:52 Zakończone / I przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż działek gruntu Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 12:35:49 Zakończone / II przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż 11 udziałów po 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego, wielostanowiskowego, znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej 16 w Legionowie Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 12:35:24 Zakończone / II przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na wynajem na okres 20 lat, lokalu znajdującego się na parterze w budynku Centrum informacyjno - administracyjnym przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 w Legionowie Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 12:35:12 Zakończone / I przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż działki gruntu położonej w Legionowie przy ulicy Sosnowej (8) Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 12:35:00 Zakończone / I przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż działki gruntu położonej w Legionowie przy ulicy Olszankowej Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 12:34:49 Zakończone / I przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż działek gruntuprzy ulicach: Brzozowej, Gdańskiej, Aleja Legionów Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 12:34:32 Zakończone / III przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na wynajem na okres 20 lat, lokalu znajdującego się na parterze w budynku Centrum informacyjno - administracyjnym przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 w Legionowie Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 12:33:29 Zakończone / Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż 15 udziałów po 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego, wielostanowiskowego, znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej 16 w Legionowie, usytuowanego na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/30 w obrębie 63 o powierzchni 4.663 m2 Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 12:32:58 Zakończone / I przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż działki gruntu położonej w Legionowie przy ulicy Kolejowej Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 12:32:54 Zakończone / I przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż działki gruntu położonej w Legionowie przy ulicy Adama Asnyka Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 12:32:49 Zakończone / I przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż działek gruntu przy ulicach Brzozowej i Gabriela Narutowicza Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu