Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-18 15:28:34 Aktualne ogłoszenia / Konserwacja działek gminnych, skwerów, placów zabaw - Rś.6130.4.2019 Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-01-18 15:23:25 Udostępnienie danych / Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-01-18 15:16:26 Udostępnienie danych / Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-01-18 15:10:03 Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców / Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-01-18 15:03:08 Postępowanie administracyjne w sprawie meldunkowej / Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-01-18 14:54:40 Postępowanie administracyjne w sprawie meldunkowej / Postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia czynności materialno - technicznej zameldowania Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-01-18 14:54:12 Zameldowanie / Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania Agnieszka Przybysz Przeniesiono
2019-01-18 14:53:48 Postępowanie administracyjne w sprawie meldunkowej / Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania Agnieszka Przybysz Przeniesiono
2019-01-18 14:45:28 Wystawienie duplikatu dokumentu / Wystawienie duplikatu dokumentu Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-01-18 12:35:52 Zakończone / I przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż działek gruntu Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 12:35:49 Zakończone / II przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż 11 udziałów po 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego, wielostanowiskowego, znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej 16 w Legionowie Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 12:35:24 Zakończone / II przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na wynajem na okres 20 lat, lokalu znajdującego się na parterze w budynku Centrum informacyjno - administracyjnym przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 w Legionowie Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 12:35:12 Zakończone / I przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż działki gruntu położonej w Legionowie przy ulicy Sosnowej (8) Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 12:35:00 Zakończone / I przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż działki gruntu położonej w Legionowie przy ulicy Olszankowej Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 12:34:49 Zakończone / I przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż działek gruntuprzy ulicach: Brzozowej, Gdańskiej, Aleja Legionów Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 12:34:32 Zakończone / III przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na wynajem na okres 20 lat, lokalu znajdującego się na parterze w budynku Centrum informacyjno - administracyjnym przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 w Legionowie Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 12:33:29 Zakończone / Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż 15 udziałów po 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego, wielostanowiskowego, znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej 16 w Legionowie, usytuowanego na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/30 w obrębie 63 o powierzchni 4.663 m2 Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 12:32:58 Zakończone / I przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż działki gruntu położonej w Legionowie przy ulicy Kolejowej Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 12:32:54 Zakończone / I przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż działki gruntu położonej w Legionowie przy ulicy Adama Asnyka Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 12:32:49 Zakończone / I przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż działek gruntu przy ulicach Brzozowej i Gabriela Narutowicza Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 12:32:44 Zakończone / I przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż działek gruntu przy ulicach bpa Władysława Bandurskiego, gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Gdańskiej i Aleja Legionów Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 12:31:34 Zakończone / III przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż 8 udziałów po 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego, wielostanowiskowego, znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej 16 w Legionowie Agnieszka Przybysz Przeniesiono
2019-01-18 12:30:22 Aktualne ogłoszenia / III przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż 8 udziałów po 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego, wielostanowiskowego, znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej 16 w Legionowie Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2019-01-18 12:28:48 Wzory deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym, od środków transportowych / Klauzula informacyjna Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2019-01-18 12:27:49 Wzory deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym, od środków transportowych / Deklaracja na podatek od środków transportowych Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2019-01-18 12:25:05 Aktualne ogłoszenia / Świadczenie usługi przewozu osób, w tym osób niepełnosprawnych do Miejsca Opieki Wytchnieniowej (MOW) w Legionowie w ramach projektu pn. „Współpraca – Integracja - Pomoc” - Rf.271.2.2019 Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2019-01-18 12:24:33 Aktualne ogłoszenia / Świadczenie usługi przewozu osób, w tym osób niepełnosprawnych do Miejsca Opieki Wytchnieniowej (MOW) w Legionowie w ramach projektu pn. „Współpraca – Integracja - Pomoc” - Rf.271.2.2019 Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2019-01-18 11:55:50 Aktualne ogłoszenia / Świadczenie usługi przewozu osób, w tym osób niepełnosprawnych do Miejsca Opieki Wytchnieniowej (MOW) w Legionowie w ramach projektu pn. „Współpraca – Integracja - Pomoc” - Rf.271.2.2019 Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-01-18 10:15:12 Zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. / Zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-01-18 10:09:37 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Świadczenie usług dot. wydruku i wyklejenia billboardów na potrzeby działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Urząd Miasta Legionowo na terenie Miasta Legionowo - KS.271.2.2019 Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2019-01-18 10:09:21 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Świadczenie usług dot. wydruku i wyklejenia billboardów na potrzeby działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Urząd Miasta Legionowo na terenie Miasta Legionowo - KS.271.2.2019 Agnieszka Przybysz Przeniesiono
2019-01-18 10:04:21 Aktualne ogłoszenia / Świadczenie usług dot. wydruku i wyklejenia billboardów na potrzeby działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Urząd Miasta Legionowo na terenie Miasta Legionowo - KS.271.2.2019 Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2019-01-18 10:00:07 Oświata - informacje, statystyki / Metryczka subwencji oświatowej 2018 Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-01-18 09:57:02 Oświata - informacje, statystyki / Ogłoszenie Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie wysokości podstawowych kwot dotacji na 2019 r. oraz statystycznej liczby uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Legionowo Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-01-18 09:53:15 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Projekt, wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych w Gminie Legionowo w ramach projektu „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” - Rf.271.1.2018 Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 09:52:57 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Wykonanie i dostawa biletów dziennej opłaty targowej na potrzeby Gminy Miejskiej Legionowo - Urzędu Miasta Legionowo - AG.271.12.2018 Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 09:52:47 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Usługa opracowania studium wykonalności projektu inwestycyjnego dotyczącego ograniczenia niskiej emisji, wymiany urządzeń grzewczych, termomodernizacji budynków komunalnych w Legionowie - Rf.271.2.2018 Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 09:52:40 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Świadczenie usług wykonania gadżetów promocyjnych wraz z dostawą i rozładunkiem na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo - KS.271.6.2018 Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 09:52:33 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Świadczenie usług wykonania przeglądów okresowych i bieżących napraw systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynku Arena Legionowo przy ul. B. Chrobrego 50B w Legionowie - AG.271.9.2018 Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 09:52:26 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Wykonanie usług drukowania materiałów promocyjno - informacyjnych i dostawy na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo - KS.271.4.2018 Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 09:52:19 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Odtworzenie oznakowania poziomego na drogach gminnych na terenie miasta Legionowo - GK.271.19.2018 Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 09:52:12 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Świadczenie usług wykonania konserwacji i bieżących napraw systemów SWiN, CCTV, KD oraz PPOŻ w budynku Arena Legionowo przy ul. B. Chrobrego 50B w Legionowie - AG.271.5.2018 Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 09:52:04 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych ulic będących w zarządzie Gminy Legionowo. Utrzymanie drzewostanu na działkach Gminy Legionowo Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 09:51:56 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Ulepszenie kruszywem betonowym fragmentów ulic w Legionowie: Gdyńskiej, Wierzbowej, Kolejowej, Łowickiej oraz innych wskazanych przez zamawiającego - GK.271.8.2018 Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 09:51:47 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Legionowo - znak sprawy Ri.271.9.2018 Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 09:51:38 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo - znak sprawy Ri.271.8.2018 Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 09:51:27 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo - Pp.271.1.2018 Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 09:51:14 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz osób wraz z prowadzeniem portierni w hali widowiskowo-sportowej Arena Legionowo przy ul. B. Chrobrego 50B w Legionowie - AG.271.1.2018 Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 09:50:43 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Zadanie 1 - Demontaż, naprawa oraz przechowanie dekoracji świątecznej. Montaż oraz konserwacja zamontowanej dekoracji świątecznej na terenie miasta Legionowo; Zadanie 2 - Montaż i demontaż dekoracji świątecznej na budynku Urzędu Miasta i budynku Areny Legionowo - GK.271.3.2019 Agnieszka Przybysz Przeniesiono
2019-01-18 09:46:24 Aktualne ogłoszenia / Zadanie 1 - Demontaż, naprawa oraz przechowanie dekoracji świątecznej. Montaż oraz konserwacja zamontowanej dekoracji świątecznej na terenie miasta Legionowo; Zadanie 2 - Montaż i demontaż dekoracji świątecznej na budynku Urzędu Miasta i budynku Areny Legionowo - GK.271.3.2019 Agnieszka Przybysz Edycja artykułu