Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-18 12:32:44 Zakończone / I przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż działek gruntu przy ulicach bpa Władysława Bandurskiego, gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Gdańskiej i Aleja Legionów Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 12:31:34 Zakończone / III przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż 8 udziałów po 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego, wielostanowiskowego, znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej 16 w Legionowie Agnieszka Przybysz Przeniesiono
2019-01-18 12:30:22 Aktualne ogłoszenia / III przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż 8 udziałów po 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego, wielostanowiskowego, znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej 16 w Legionowie Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2019-01-18 12:28:48 Wzory deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym, od środków transportowych / Klauzula informacyjna Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2019-01-18 12:27:49 Wzory deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym, od środków transportowych / Deklaracja na podatek od środków transportowych Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2019-01-18 12:25:05 Aktualne ogłoszenia / Świadczenie usługi przewozu osób, w tym osób niepełnosprawnych do Miejsca Opieki Wytchnieniowej (MOW) w Legionowie w ramach projektu pn. „Współpraca – Integracja - Pomoc” - Rf.271.2.2019 Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2019-01-18 12:24:33 Aktualne ogłoszenia / Świadczenie usługi przewozu osób, w tym osób niepełnosprawnych do Miejsca Opieki Wytchnieniowej (MOW) w Legionowie w ramach projektu pn. „Współpraca – Integracja - Pomoc” - Rf.271.2.2019 Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2019-01-18 11:55:50 Aktualne ogłoszenia / Świadczenie usługi przewozu osób, w tym osób niepełnosprawnych do Miejsca Opieki Wytchnieniowej (MOW) w Legionowie w ramach projektu pn. „Współpraca – Integracja - Pomoc” - Rf.271.2.2019 Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-01-18 10:15:12 Zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. / Zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-01-18 10:09:37 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Świadczenie usług dot. wydruku i wyklejenia billboardów na potrzeby działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Urząd Miasta Legionowo na terenie Miasta Legionowo - KS.271.2.2019 Agnieszka Przybysz Edycja artykułu