Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-18 09:52:19 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Odtworzenie oznakowania poziomego na drogach gminnych na terenie miasta Legionowo - GK.271.19.2018 Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 09:52:12 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Świadczenie usług wykonania konserwacji i bieżących napraw systemów SWiN, CCTV, KD oraz PPOŻ w budynku Arena Legionowo przy ul. B. Chrobrego 50B w Legionowie - AG.271.5.2018 Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 09:52:04 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych ulic będących w zarządzie Gminy Legionowo. Utrzymanie drzewostanu na działkach Gminy Legionowo Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 09:51:56 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Ulepszenie kruszywem betonowym fragmentów ulic w Legionowie: Gdyńskiej, Wierzbowej, Kolejowej, Łowickiej oraz innych wskazanych przez zamawiającego - GK.271.8.2018 Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 09:51:47 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Legionowo - znak sprawy Ri.271.9.2018 Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 09:51:38 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo - znak sprawy Ri.271.8.2018 Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 09:51:27 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo - Pp.271.1.2018 Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 09:51:14 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz osób wraz z prowadzeniem portierni w hali widowiskowo-sportowej Arena Legionowo przy ul. B. Chrobrego 50B w Legionowie - AG.271.1.2018 Agnieszka Przybysz Archiwizacja artykułu
2019-01-18 09:50:43 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Zadanie 1 - Demontaż, naprawa oraz przechowanie dekoracji świątecznej. Montaż oraz konserwacja zamontowanej dekoracji świątecznej na terenie miasta Legionowo; Zadanie 2 - Montaż i demontaż dekoracji świątecznej na budynku Urzędu Miasta i budynku Areny Legionowo - GK.271.3.2019 Agnieszka Przybysz Przeniesiono
2019-01-18 09:46:24 Aktualne ogłoszenia / Zadanie 1 - Demontaż, naprawa oraz przechowanie dekoracji świątecznej. Montaż oraz konserwacja zamontowanej dekoracji świątecznej na terenie miasta Legionowo; Zadanie 2 - Montaż i demontaż dekoracji świątecznej na budynku Urzędu Miasta i budynku Areny Legionowo - GK.271.3.2019 Agnieszka Przybysz Edycja artykułu