Wyniki naboru wniosków, które wpłynęły do 10 stycznia 2018 r. 

 
 

Ogłoszenie

wyników naboru wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, które wpłynęły do Urzędu Miasta Legionowo w terminie do 10 stycznia 2018 r.

Na podstawie Uchwały Nr VII/71/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 4379 z pózn. zm.) oraz pozytywnej opinii Zespołu ds. Wspierania Inicjatyw Lokalnych do realizacji skierowano wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej:

Stowarzyszenie Bravehearts Legionowo – pt. „Zakup i dostawa profesjonalnego toru przeszkód do treningów ogólnorozwojowych i biegów przeszkodowych na Stadionie Miejskim w Legionowie”. Kwota dofinansowania 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

Prezydent Miasta

mgr Roman Smogorzewski

 
Liczba odwiedzin : 324
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Sobierajska
Czas wytworzenia: 2018-02-02 13:03:34
Czas publikacji: 2018-02-02 13:03:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak