Wyniki naboru wniosków, które wpłynęły do 10 marca 2018 r.  

 
 

Legionowo, dnia 4 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie

wyników naboru wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, które wpłynęły do Urzędu Miasta Legionowo w terminie do 10 marca 2018 r.

Na podstawie Uchwały Nr VII/71/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 4379 z późn. zm.) oraz pozytywnej opinii Zespołu ds. Wspierania Inicjatyw Lokalnych do realizacji skierowano dwa wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej:

1. Pani Zofia Rostkowska– pn. Budowa strefy relaksu i wypoczynku przy ul. Kazimierza Wielkiego. Kwota dofinansowania 50.000,00 zł.

2. Pani Dorota Kęsicka pn. Zakup i montaż kurtyny wodnej na terenie rekreacyjnym os. Kozłówka w Legionowie dz. ew. 5/10 obręb 63 i dz. ew. 5/8 obręb 63. Kwota dofinansowania 5.258,00 zł.


Prezydent Miasta

mgr Roman Smogorzewski

 
Liczba odwiedzin : 257
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Sobierajska
Czas wytworzenia: 2018-04-05 12:35:30
Czas publikacji: 2018-04-05 12:35:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak