Wyniki naboru wniosków, które wpłynęły do 10 maja 2018 r.  

 
 

Legionowo, dnia 6 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie

wyników naboru wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, które wpłynęły do Urzędu Miasta Legionowo w terminie do 10 maja 2018 r.

Na podstawie Uchwały Nr VII/71/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 4379 z późn. zm.) oraz pozytywnej opinii Zespołu ds. Wspierania Inicjatyw Lokalnych do realizacji skierowano następujące wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej:

1. Pan Wiesław Kocyk – pn. Remont ciągu pieszo-jezdnego na terenie Osiedla „Sobieskiego” przy ul. Pałacowej 4. Kwota dofinansowania w wysokości 47.970,00 zł.
2. Pan Krzysztof Mitura - pn. Remont ciągu pieszo-jezdnego na terenie Osiedla „Sobieskiego” przy ul. Pałacowej 6. Kwota dofinansowania w wysokości 38.007,00 zł.
3. Pan Wiesław Nawrocki - pt. „Dostawa i montaż dwóch pawilonów w celu utworzenia Klubu Seniora”. Kwota dofinansowania w wysokości 49.938,00 zł.


Prezydent Miasta

mgr Roman Smogorzewski

 
Liczba odwiedzin : 183
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Wawrzyńska
Czas wytworzenia: 2018-06-08 14:41:00
Czas publikacji: 2018-06-08 14:41:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak