Wyniki naboru wniosków, które wpłynęły do 10 lipca 2018 r.  

 
 

Legionowo, dnia 2 sierpnia 2018 r.

 

Ogłoszenie

wyników naboru wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, które wpłynęły do Urzędu Miasta Legionowo w terminie do 10 lipca 2018 r.

 

Na podstawie Uchwały Nr VII/71/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 4379 z późn. zm.) oraz pozytywnej opinii Zespołu ds. Wspierania Inicjatyw Lokalnych do realizacji skierowano następujące wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej:

1. Pan Jerzy Wieniawski – pn. Remont utwardzenia działki nr ew. dz. 47/7 obręb 25 przy ul. gen. B. Roi 6, 8 w Legionowie – ułożenie kostki betonowej na istniejącym utwardzeniu z trylinki betonowej, na wysokości budynków B. Roi 6 i B. Roi 8 o długości ok. 60 mb. Kwota dofinansowania w wysokości 38.508,81 zł.

2. Pan Wojciech Adamczyk – pn. Remont utwardzenia działki nr ew. dz. 47/7 obręb 25 przy ul. gen. B. Roi 8, 10 w Legionowie – ułożenie kostki betonowej na istniejącym utwardzeniu z trylinki betonowej, na wysokości budynków B. Roi 8 i B. Roi 10 o długości ok. 60 mb. Kwota dofinansowania w wysokości 38.508,81 zł.

3. Pan Ryszard Grabowski - pt. Remont utwardzenia działki nr ew. dz. 47/7 obręb 25 przy ul. gen. B. Roi 10, 12 w Legionowie – ułożenie kostki betonowej na istniejącym utwardzeniu z trylinki betonowej, na wysokości budynków B. Roi 10 i B. Roi 12 o długości ok. 60 mb. Kwota dofinansowania w wysokości 38.508,81 zł.

4. Pani Elżbieta Makowiecka – pt. Wykonanie remontu ciągu pieszego przy ul. Wysockiego, na odcinku od ogrodzenia „miasteczka ruchu drogowego” do ul. Wysockiego – 96 m². Kwota dofinansowania w wysokości 10.516,50 zł.

Prezydent Miasta
mgr Roman Smogorzewski

 
Liczba odwiedzin : 164
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Ilona Rutkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Sobierajska
Czas wytworzenia: 2018-08-02 18:07:44
Czas publikacji: 2018-08-06 18:07:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak