Wyniki naboru wniosków, które wpłynęły do 10 września 2018 r. 

 
 

Ogłoszenie

wyników naboru wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, które wpłynęły do Urzędu Miasta Legionowo w terminie do 10 września 2018 r.


Na podstawie Uchwały Nr VII/71/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 4379 z późn. zm.) oraz pozytywnej opinii Zespołu ds. Wspierania Inicjatyw Lokalnych do realizacji skierowano następujące wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej:

1. Pan Władysław Kordowiecki - pt. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wilanowskiej 3 i 5 (nr działek 55/9 i 55/8 obręb 67). Kwota dofinansowania w wysokości 49.187,70 zł

2 Pan Piotr Kokoszka - pt. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. J. III Sobieskiego 15 ( nr działki 101 obr.67). Kwota dofinansowania w wysokości 48.708,00 zł zł

3. Fabian Sawicki – pt. Budowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Zegrzyńskiej. Kwota dofinansowania w wysokości 49.060,21 zł


Prezydent Miasta

mgr Roman Smogorzewski

 
Liczba odwiedzin : 201
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Sobierajska
Czas wytworzenia: 2018-09-20 15:12:24
Czas publikacji: 2018-09-24 15:12:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak