Wersja archiwalna

Terminy posiedzeń wraz z porządkiem obrad 

 
 

Najbliższe posiedzenie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych odbędzie się 17 stycznia 2019 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

 

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (sprawa przekazana do ponownego rozpatrzenia przez komisję, zgodnie z decyzją Rady Miasta Legionowo podjętą podczas III sesji 28 grudnia 2018 r.).

2. Opracowanie planu pracy komisji na 2019 r.

3. Sprawy wniesione.

4. Wolne wnioski.

 

Agnieszka Bludas-Nadworska

Naczelnik Biura Rady Miasta

i Informacji Publicznej

 
Liczba odwiedzin : 52
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Ilona Chudzik
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Bludas-Nadworska
Czas wytworzenia: 2019-01-10 11:57:29
Czas publikacji: 2019-01-11 11:57:29
Data przeniesienia do archiwum: 2019-02-15