Wersja archiwalna

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie 

 
 

Wykaz nieruchomości
przeznaczonej do oddania w użyczenie

Prezydent Miasta Legionowo podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2018 roku, poz.2204 ze zm.) przeznacza do oddania w użyczenie na okres 3 lat, grunt oznaczony jako działki nr ewidencyjny 67/3 o powierzchni 616 m2 i nr ewidencyjny 66/3 o powierzchni 41 m2 w obrębie ewidencyjnym 67 położony w Legionowie przy ulicy Pałacowej z przeznaczeniem pod zaplecze techniczno-gospodarcze osiedla „Sobieskiego” na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie.
Dla działek prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta KW Nr WA1L/00053930/7.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo działki położone są na terenie 2MW zabudowa jednorodzinna.

Działki obecnie są zadrzewione i nie zagospodarowane bez jakiejkolwiek zabudowy.
Działki zostaną ogrodzone płotem betonowym z bramą wjazdową i furtką, teren zostanie utwardzony, na terenie tym ustawiona zostanie wiata blaszana nie związana trwale z gruntemoraz będą składowane takie materiały jak: piasek do piaskownic i akcji zima, kostka betonowa, krawężniki, płyty EKO itp.

Bliższych informacji udziela Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 - Wydział Gospodarki Nieruchomościami, /pok. Nr 3.06, II piętro/ lub pod nr tel.766-40-57.
Wykaz umieszcza się na tablicy informacyjnej Urzędu na okres 21 dni od dnia 7 stycznia 2019 roku do dnia 28 stycznia 2019 roku.


Prezydent Miasta
mgr Roman Smogorzewski

 

 
Liczba odwiedzin : 48
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Białokoz
Czas wytworzenia: 2019-01-11 13:08:04
Czas publikacji: 2019-01-11 13:08:04
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-29