Interpelacja dotycząca pełnienia przez zastępcę prezydenta miasta Legionowo Marka Pawlaka funkcji prezesa zarządu spółki PEC Legionowo Sp. z o.o. 

 

złożona 28.12.2018 r., podczas III sesji rady miasta

 

Legionowo 24/12/2018

Andrzej Kalinowski
Radny Miasta
Legionowo

 

Prezydent Miasta Legionowo

za pośrednictwem

Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo

 

INTERPELACJA

Dot.: pełnienia przez zastępcę prezydenta Miasta Legionowo pana Marka Pawlaka funkcji prezesa zarządu spółki PEC Legionowo Sp. z o.o.

W związku z objęciem przez zastępcę prezydenta Miasta Legionowo pana Marka Pawlaka funkcji prezesa zarządu spółki PEC Legionowo Sp. z o.o. proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Kto w imieniu Gminy Legionowo zgłosił kandydaturę Marka Pawlaka na stanowisko prezesa zarządu PEC Legionowo Sp. z o.o.?

2. Czy zgłoszenie to zostało złożone w formie pisemnej, a jeśli nie, to w jakiej formie?

3. Jaki jest zakres obowiązków i odpowiedzialności pana Marka Pawlaka jako zastępcy prezydenta Miasta Legionowo?

4. Czy po objęciu przez pana Marka Pawlaka funkcji prezesa zarządu PEC Legionowo Sp. z o.o. (przy jednoczesnym pełnieniu funkcji zastępcy prezydenta Miasta Legionowo) nie działa on obecnie w warunkach konfliktu interesów?

5. Czy w związku z wątpliwościami, na temat możliwości wystąpienia konfliktu interesów z powodu jednoczesnego pełnienia przez pana Marka Pawlaka funkcji prezesa zarządu PEC Legionowo Sp. z o.o. oraz funkcji zastępcy prezydenta Miasta Legionowo, została sporządzona opinia prawna stwierdzająca, że pełnienie obu tych funkcji jednocześnie jest dopuszczalne i kto sporządził taką opinię?

6. Ile godzin w wymiarze dziennym, tygodniowym oraz miesięcznym pana Marek Pawlak pracuje jako prezesa zarządu PEC Legionowo Sp. z o.o. oraz ile jako zastępca prezydenta Miasta Legionowo?

7. Czy praca pana Marka Pawlaka w niepełnym wymiarze czasu pracy na stanowiskach: prezesa zarządu PEC Legionowo Sp. z o.o. oraz zastępcy prezydenta Miasta Legionowo nie odbija się negatywnie na działaniu spółki PEC oraz na działaniu Urzędu Miasta Legionowo?

8. Jakie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w zakresie branży ciepłowniczej ma pan Marek Pawlak?

 

Z Poważaniem:

Andrzej Kalinowski

 
Liczba odwiedzin : 27
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Ilona Chudzik
Osoba odpowiedzialna za informację : Andrzej Kalinowski
Czas wytworzenia: 2018-12-24 14:38:25
Czas publikacji: 2019-01-11 14:38:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak