Wersja archiwalna

Terminy posiedzeń wraz z porządkiem obrad 

 
 

Najbliższe posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Legionowo odbędzie się 21 stycznia 2019 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

 

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Rozpatrzenie sprawy Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Legionowo. (sprawa przekazana do rozpatrzenia przez komisję, zgodnie z decyzją Rady Miasta Legionowo podjętą podczas II sesji 5 grudnia 2018 r.).

2. Opracowanie planu pracy komisji na 2019 rok.

3. Sprawy wniesione.

4. Wolne wnioski.

 

Agnieszka Bludas-Nadworska

Naczelnik Biura Rady Miasta

i Informacji Publicznej

 
Liczba odwiedzin : 56
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Ilona Chudzik
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Bludas-Nadworska
Czas wytworzenia: 2019-01-11 15:35:09
Czas publikacji: 2019-01-11 15:35:09
Data przeniesienia do archiwum: 2019-02-01