III przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż 8 udziałów po 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego, wielostanowiskowego, znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej 16 w Legionowie 

 

Informacja o wyniku przetargu wraz z ogłoszeniem

 

Informacja o wyniku przetargu

Zgodnie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Z 2014 roku, poz. 1490 j.t.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 stycznia 2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta Legionowo odbył się III przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż 8 udziałów po 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego, wielostanowiskowego, znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej 16 w Legionowie, na działce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/30 w obrębie 63 o powierzchni 4.663 m2.
Prawo własności Gminy Legionowo do gruntu zapisane jest w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej WA1L/00073325/9
dla:
- Udział 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 2.
- wpłacono wadium: 1
- osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu: 1
- osoby niedopuszczone do przetargu: 0
- cena wywoławcza: 11.600,00 zł.
- najwyższa cena osiągnięta w przetargu netto: 0
- Osoby, które wpłaciły wadium nie przystąpiły do licytacji, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

- Udział 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 5.
- wpłacono wadium:1
- osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu: 1
- osoby niedopuszczone do przetargu: 0
- cena wywoławcza: 11.600,00 zł.
- najwyższa cena osiągnięta w przetargu netto: 0 zł.
- Osoby, które wpłaciły wadium nie przystąpiły do licytacji, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

- Udział 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 11.
- wpłacono wadium: 0
- osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu: 0
- osoby niedopuszczone do przetargu: 0
- cena wywoławcza: 11.600,00 zł.
- najwyższa cena osiągnięta w przetargu netto: 0 zł.
- przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

- Udział 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 14.
- wpłacono wadium: 0
- osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu: 0
- osoby niedopuszczone do przetargu: 0
- cena wywoławcza: 11.600,00 zł.
- najwyższa cena osiągnięta w przetargu netto: 0 zł.
- przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

- Udział 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 17.
- wpłacono wadium: 1
- osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu: 1
- osoby niedopuszczone do przetargu: 0
- cena wywoławcza: 11.600,00 zł.
- najwyższa cena osiągnięta w przetargu netto: 11.750,00 zł zł.
- osoba ustalona jako nabywca: Grzegorz Gąsiorowski

- Udział 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 34.
- wpłacono wadium: 2
- osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu: 2
- osoby niedopuszczone do przetargu: 0
- cena wywoławcza: 11.600,00 zł.
- najwyższa cena osiągnięta w przetargu netto: 11.720,00 zł.
- osoba ustalona jako nabywca: Aneta Tarczyńska

- Udział 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 37.
- wpłacono wadium: 0
- osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu: 0
- osoby niedopuszczone do przetargu: 0
- cena wywoławcza: 11.600,00 zł.
- najwyższa cena osiągnięta w przetargu netto: 0 zł.
- przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

- Udział 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 44.
- wpłacono wadium: 1
- osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu: 1
- osoby niedopuszczone do przetargu: 0
- cena wywoławcza: 11.600,00 zł.
- najwyższa cena osiągnięta w przetargu netto: 11.720,00 zł.
- osoba ustalona jako nabywca: Magdalena Cisowska

Informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legionowo na okres 7 dni od dnia
18 stycznia 2019 roku do 25 stycznia 2019 roku.


wz. Prezydent Miasta
mgr Piotr Zadrożny
Zastępca Prezydenta

Legionowo dnia 18 stycznia 2019 roku.

 


 

Uwaga


W związku ze zmianą od 1 stycznia 2019 roku rachunku bankowego Gminy Miejskiej Legionowo wadia należy wpłacać na konto depozytowe - Santander Bank Polska SA
nr 53 1090 1841 0000 0001 4147 9532.

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Anna Białokoz

 


 

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Legionowo, działając na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku poz. 121 ze zmianami) oraz § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490 j.t) ogłasza, że w dniu 11 stycznia 2019 roku o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo odbędzie się III przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż 8 udziałów po 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego, wielostanowiskowego, znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej 16 w Legionowie, usytuowanego na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/30 w obrębie 63 o powierzchni 4.663 m2.

Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich lokali mieszkalnych, powierzchnia pomieszczeń przynależnych (piwnice), lokali użytkowych i lokalu niemieszkalnego, stanowiącego garaż podziemny, posiadający 45 miejsc parkingowych, wynosi 3.479,02 m2.
Prawo własności Gminy Miejskiej Legionowo do garażu podziemnego zapisane jest w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej WA1L/00073325/9.

1. Udział 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 2.

Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11 600,00 zł.
Wadium: 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż : 120,00 zł.

2. Udział 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 5.

Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11 600,00 zł.
Wadium: 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż : 120,00 zł.

3. Udział 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 11.

Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11 600,00 zł.
Wadium: 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż : 120,00 zł.

4. Udział 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 14.

Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11 600,00 zł.
Wadium: 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż : 120,00 zł.

5. Udział 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego jako miejsce parkingowe nr17.

Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11 600,00 zł.
Wadium: 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż : 120,00 zł.

6. Udział 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 34.

Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11 600,00 zł.
Wadium: 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż : 120,00 zł.

7. Udział 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 37.

Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11 600,00 zł.
Wadium: 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż : 120,00 zł.

8. Udział 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 44.

Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11 600,00 zł.
Wadium: 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż : 120,00 zł.

Uwaga: do uzyskanej w wyniku przetargu ceny sprzedaży każdego miejsca parkingowego zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu - 15 udziałów po 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego wielostanowiskowego, sporządzony w oparciu o art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami został podany do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Urzędu Miasta Legionowo od 12 marca 2018 roku do 9 kwietnia 2018 roku oraz w tygodniku powiatu legionowskiego "Miejscowa" nr 11/818/ z dnia 15 marca 2018 roku.
I przetarg odbył się w dniu 8 czerwca 2018 roku.
II przetarg odbył się w dniu 5 października 2018 roku.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art.34 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 23 kwietnia 2018 roku.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, jeżeli wpłacą wadium w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Legionowo prowadzony przez Getin Noble Bank S.A. nr 65 1560 0013 2380 6993 5000 0011, najpóźniej do dnia 7 stycznia 2019 roku, ze wskazaniem numeru miejsca parkingowego, którego dotyczy wpłacone wadium.
Uwaga: za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Legionowo.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który ten przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, na rachunek bankowy podany przez uczestnika przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Legionowo. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od daty przetargu.
Z ustalonymi, w wyniku przetargu nabywcami Gmina Miejska Legionowo podpisze umowę w formie aktu notarialnego.
Prezydent Miasta Legionowo zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie podpisania umowy notarialnej, w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca udziału 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Legionowo może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Termin wpłaty ceny nabycia nabytego udziału przez uczestnika przetargu, który został ustalony jako nabywca udziału 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego, na rachunek bankowy Gminy Legionowo, pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej w dniu podpisania umowy.
Uwaga: termin wpłaty ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Legionowo.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Prezydent Miasta Legionowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów. Informacja o przyczynie odwołania przetargu podana zostanie do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Legionowo oraz w tygodniku powiatu legionowskiego "Miejscowa".
Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Miasta Legionowo ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, II piętro, pokój nr 3.04 lub pod numerami telefonów: 22 766-40-54 lub 766-40-55.


Prezydent Miasta

mgr Roman Smogorzewski

 

Liczba odwiedzin : 2984
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Białokoz
Czas wytworzenia: 2018-12-04 10:47:43
Czas publikacji: 2019-01-18 12:30:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak