Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (za IV kwartał 2018 r.)

2019-01-24 15:20:21
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (za III kwartał 2018 r.)

2018-10-02 09:59:36
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (za II kwartał 2018 r.)

2018-07-05 12:29:56
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (za I kwartał 2018 r.)

2018-06-04 10:12:26
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2017 w zakresie podatków i opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł

2018-04-26 12:20:02
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 r. udzielono pomocy publicznej

2018-04-26 11:56:54
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2017 w zakresie podatków lub opłat rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł

2018-04-26 11:47:41
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2017 w zakresie podatków lub opłat odroczono termin płatności w kwocie przewyższającej 500 zł

2018-04-26 11:43:45