Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 

 

Informacja

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1160, z 2018 r. poz. 138, 310.)

2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23.)

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z 2017 r. poz. 624, 1273, 1529, 1543, 1566, 2361, 2486, z 2018 r. poz. 107, 650, 810.)


Wymagane dokumenty:

1. Dokumenty niezbędne do uzyskania zezwolenia, określone zostały w art.25-27 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

2.Potwierdzenie dokonania opłaty administracyjnej w wysokości 82 zł


Sposób złożenia wniosku:

1. Przesłać elektronicznie na adres e-mail: kancelaria@um.legionowo.pl (wymagany podpis elektroniczny).

2. Złożyć w Biurze Obsługi Klienta (parter-stanowiska nr 3-8) (wymagany własnoręczny podpis).

3. Przesłać listownie na adres Urzędu Miasta Legionowo (wymagany własnoręczny podpis).


Opłaty:

Opłata administracyjna za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wynosi 82 zł. Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Legionowo (Biuro Obsługi Klienta - parter) lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Legionowo - Santander Bank Polska SA 96 1090 1841 0000 0001 4147 9243


Przewidywany termin załatwienia sprawy:

co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej


Sposób zakończenia postępowania:

Zezwolenie lub odmowa przeprowadzenia imprezy masowej


Odpowiedzialność za realizację usługi publicznej/osoba, u której można uzyskać informacje na temat stanu zaawansowania sprawy:

podinspektor Marta Goźlińska
Nazwa Wydziału/Referatu/Stanowiska: Referat Kultury i Współpracy
Piętro: III piętro
Nr pokoju: 4.11
Nr telefonu: (22) 766-40-84
Godziny pracy: poniedziałek 8.00-18.00; od wtorku do piątku 8.00-16.00


Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze,ul. Kielecka 44 w Warszawie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Legionowo w terminie 14 dni od daty doręczenia


Uwagi: Ewentualne wnioski i skargi dotyczące działalności Urzędu Miasta Legionowo można składać do Prezydenta Miasta Legionowo, Zastępców Prezydenta Miasta Legionowo, Sekretarza Miasta Legionowo, Skarbnika Miasta Legionowo po uprzednim uzgodnieniu w Sekretariacie spotkania lub pisemnie składać w Biurze Obsługi Klienta stanowiska nr 3-8.


Biuro Obsługi Klienta czynne w godz.:
poniedziałek: 8.00 – 18.00
wtorek – piątek: 8.00 – 16.00.

 

Liczba odwiedzin : 75
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Marta Goźlińska
Czas wytworzenia: 2019-01-07 13:16:02
Czas publikacji: 2019-01-07 13:16:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak