Przyznanie patronatu honorowego Prezydenta Miasta Legionowo 

 

Informacja

 

Podstawa prawna:

1. Zarządzenie Nr 6/2010 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie ustanowienia Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Legionowo.

2. Zarządzenie Nr 135/2010 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 12 maja 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Legionowo.


Wymagane dokumenty:

Wniosek sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 135/2010 Prezydenta Miasta Legionowo zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Legionowo.


Sposób złożenia wniosku:

1. Złożyć w Biurze Obsługi Klienta (parter-stanowiska nr 3-8) (wymagany własnoręczny podpis).

2. Przesłać listownie na adres Urzędu Miasta Legionowo (wymagany własnoręczny podpis).


Opłaty:

nie pobiera się


Przewidywany termin załatwienia sprawy:

do 7 dni


Sposób zakończenia postępowania:

Odpowiedź na wniosek


Odpowiedzialność za realizację usługi publicznej/osoba, u której można uzyskać informacje na temat stanu zaawansowania sprawy:

podinspektor Marta Goźlińska
Nazwa Wydziału/Referatu/Stanowiska: Referat Kultury i Współpracy
Piętro: III piętro
Nr pokoju: 4.11
Nr telefonu: (22) 766-40-84
Godziny pracy: poniedziałek 8.00-18.00; od wtorku do piątku 8.00-16.00


Tryb odwoławczy:

nie dotyczy


Uwagi: 1. Ewentualne wnioski i skargi dotyczące działalności Urzędu Miasta Legionowo można składać do Prezydenta Miasta Legionowo, Zastępców Prezydenta Miasta Legionowo, Sekretarza Miasta Legionowo, Skarbnika Miasta Legionowo po uprzednim uzgodnieniu w Sekretariacie spotkania lub pisemnie składać w Biurze Obsługi Klienta stanowiska nr 3-
2. Wzór wniosku do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.legionowo.pl i na stronie http://www.legionowo.pl/pl/WNIOSEK-O-PRZYZNANIE-HONOROWEGO-PATRONATU


Biuro Obsługi Klienta czynne w godz.:
poniedziałek: 8.00 – 18.00
wtorek – piątek: 8.00 – 16.00.

 

Liczba odwiedzin : 57
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Marta Goźlińska
Czas wytworzenia: 2019-01-07 13:19:04
Czas publikacji: 2019-01-07 13:19:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak