Petycje kierowane do Rady Miasta Legionowo 

 

rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

 

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Miasta Legionowo

 

 

2015 - 2016

 

Lp.

Imię i Nazwisko
lub nazwa podmiotu
wnoszącego petycje
(zgoda, o której mowa
w art.4 ust.3
ustawy o petycjach)

Skan petycji Przedmiot petycji

Data
złożenia
petycji

Przewidywany
termin
załatwienia
sprawy

Zasięgane
opinie

Informacja o sposobie
załatwienia petycji

1. Brak zgody

Treść (91.5 KB)

 

Opłaty targowe 09.11.2015

Najbliższa sesja

rady miasta

 

Uchwała Nr XIV/177/2015

Rady Miasta Legionowo

z dnia 29 grudnia 2015 r.

2. Brak zgody

Treść (pdf)

Wyłożenie kostką ulicy 16.03.2016

Najbliższa sesja

rady miasta

 

 Uchwała Nr XVII/228/2016

Rady Miasta Legionowo

z dnia 23 marca 2016 r.

3. Stowarzyszenie
Legionowskich
Lokatorów - SLL

Treść (pdf)

Wprowadzenia budżetu
obywatelskiego
07.12.2016

do 3 miesięcy

  Uchwała Nr XXV/338/2016

Rady Miasta Legionowo

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r. (pdf)

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 r. (pdf)

 

2017 r.

 

Lp.

Imię i Nazwisko
lub nazwa podmiotu
wnoszącego petycje
(zgoda, o której mowa
w art.4 ust.3
ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data
złożenia
petycji

Przewidywany
termin
załatwienia
sprawy

Zasięgane
opinie
Informacja o sposobie
załatwienia petycji
1. Rada Rodziców
przy Szkole
Podstawowej nr 7

Treść (pdf)

Organizacji pracy szkoły 02.02.2017

do 3 miesięcy

 

 Uchwała Nr XXVIII/371

Rady Miasta Legionowo

z dnia 28 lutego 2017 r.

2. Dariusz Petryka

Treść (pdf)

Wprowadzenie zwolnień od podatku od nieruchomości dla budynków mieszkalnych oraz dla gruntów, na których posadowione są budynki mieszkalne. 23.08.2017

do 3 miesięcy

  Uchwała Nr
XXXV/471/2017
Rady Miasta
Legionowo
z dnia
15 września 2017r.
3.

Wspólnota Mieszkaniowa
Warszawska 54a
Wspólnota Mieszkaniowa Wyspiańskiego

 Treść (pdf)

Ekrany dźwiękoszczelne

(Treść petycji została zanonimizowana, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, o imiona i nazwiska osób, które ją podpisały.)

23.10.2017

Najbliższa sesja
rady miasta

  Uchwała Nr XXXVI/491/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 października 2017 r.
4.

Brak zgody

Treść zanonimizowano w całości, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, z uwagi na prywatność wnioskodawczyni.

Prośba o zmianę Uchwały nr XX/252/2008 z dnia 28 maja 2008 r.

13.12.2017

do 3 miesięcy

  Uchwała Nr XXXIX/537/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 stycznia 2018 r.


Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 r. (pdf)

 

2018 r.

 

Lp.

Imię i Nazwisko
lub nazwa podmiotu
wnoszącego petycje
(zgoda, o której mowa
w art.4 ust.3
ustawy o petycjach)

Skan petycji

 Przedmiot petycji Data
złożenia
petycji
Przewidywany
termin
załatwienia
sprawy
Zasięgane
opinie
Informacja o sposobie
załatwienia petycji
 1. Brak zgody

Treść (pdf)

 W sprawie barierek na ul. Bronewskiego  23.01.2018 Najbliższa sesja rady miasta   Uchwała Nr XXXIX/538/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
2. Brak zgody

Treść (pdf)

W sprawie inicjatywy lokalnej 20.03.2018 r. Najbliższa sesja rady miasta   Uchwała Nr XLI/575/2018 z dnia
28 marca 2018 r.

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 r. (pdf)

 

Liczba odwiedzin : 1364
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Przybysz
Czas wytworzenia: 2017-09-21 12:17:48
Czas publikacji: 2019-02-28 12:07:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak