Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ubieganie się osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej o udzielenie ulgi w płatnościach w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Informacja wraz ze wzorem wniosku

2019-01-03 11:13:14
Ubieganie się podatnika nieprowadzącego działalności gospodarczej o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty

Informacja wraz ze wzorem wniosku

2019-01-03 11:10:32
Ubieganie się podatnika prowadzącego działalność gospodarczą o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty, które stanowią pomoc de minimis

Informacja ze wzorami wniosków

2018-11-14 10:19:03
Ubieganie się przedsiębiorców o udzielenie ulgi w płatnościach w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny objętych pomocą de minimis

Informacja wraz ze wzorem wniosku

2018-11-13 10:14:26