Petycje kierowane do Prezydenta Miasta Legionowo 

 

rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

 

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Legionowo

 

 

2016 r.

 

Lp.

Imię i Nazwisko
lub nazwa podmiotu
wnoszącego petycje
(zgoda, o której
mowa w art.4
ust.3 ustawy
o petycjach)

Skan petycji Przedmiot petycji

Data
złożenia
petycji

Przewidywany
termin
załatwienia
sprawy

Zasięgane
opinie

Informacja
o sposobie
załatwienia petycji

1. Brak zgody

Treść (pdf)

Utwardzenie kostką brukową ul. Ostrobramskiej (odc. od ul. Jasnogórskiej do ul. Parkowej)


Petycja przekazana również, zgodnie z właściwością, przez Radę Miasta Legonowo

16.03.2016 do 3
miesięcy
 

 Odpowiedź (pdf)

 31.03.2016 r.

2. Szulc-Efekt
sp. z o.o.

Treść (pdf)

Przystąpienie do konkursu

w ramach programu

"Podwórko Nivea"

25.03.2016 do 3
miesięcy
 

Odpowiedź (pdf)

05.04.2016 r.

3. Szulc-Efekt
sp. z o.o.

Treść (pdf)

Wymiana systemów operacyjnych

11.04.2016  do 30 dni  

 Odpowiedź (pdf)

11.05.2016 r.

4. Dariusz Petryka

Treść (pdf)

Wprowadzenie przez Prezydenta Miasta Legionowo
rejestru umów w BIP

 

03.08.2016 do 3
miesięcy
 

 Odpowiedź (pdf)

26.10.2016 r.

5. Brak zgody

Treść (pdf)

Upublicznienie rejestru umów zawartych przez Urząd Miasta Legionowo

26.10.2016 do 30 dni  

 Odpowiedź (pdf)

10.11.2016 r.

6. Leszek
Smuniewski

Treść (pdf)

Upublicznianie przez urząd informacji na temat
łej jakosci powietrza

23.11.2016 do
31.12.2016
 

 Odpowiedź (pdf)

8.12.2016 r.


Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 r. (pdf)

 

2017 r.

 

Lp. Imię i Nazwisko
lub nazwa podmiotu
wnoszącego petycje
(zgoda, o której
mowa w art.4
ust.3 ustawy
o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data
złożenia
petycji
Przewidywany
termin
załatwienia
sprawy
Zasięgane
opinie

Informacja
o sposobie
załatwienia petycji

1. Stowarzyszenie
Legionowskich
Lokatorów - SLL

Treść (pdf)

Wprowadzenia budżetu obywatelskiego


Petycja przekazana również, zgodnie z właściwością, przez Radę Miasta Legonowo

07.12.2016 do 3
miesięcy
 

Odpowiedź (pdf)

19.01.2017 r.

2. Stowarzyszenie
Legionowskich
Lokatorów - SLL
Treść (pdf)

Zakup i udostępnienie mieszkańcom Legionowa masek antysmogowych

18.01.2017 do 3
miesięcy
 

 Odpowiedź(pdf)

12.04.2017 r.

3. Stowarzyszenie
Legionowskich
Lokatorów - SLL
Treść (pdf)

Stworzenie w budynku dworca kolejowego w Legionowie punktu przyjmowania pism do urzędu miasta

27.01.2017 do 3
miesięcy
 

 Odpowiedź (pdf)

24.04.2017 r.

4. Legionowskie
Stowarzyszenie
Promocji
Samorządności
Nasze Miasto
Nasze Sprawy
Treść (pdf)

Legionowskiego programu antysmogowego

31.01.2017 do 3
miesięcy
 

 Odpwiedź (pdf)

28.04.2017 r.

5. Stowarzyszenie
Wolność
i Tradycja
Treść (pdf)

Objęcie Parku Zdrowia w Legionowie patronatem prof. Zbigniewa Religi

30.05.2017 do 3 miesięcy    

Odpowiedż (pdf)

31.07.2017 r.

6. Andrzej Kalinowski Treść (pdf)

Budowa szpitala powiatowego w Legionowie

03.11.2017 do 2 miesięcy  

Odpowiedź (pdf)

27.12.2017 r.


Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 r. (pdf)

 

2018 r.

 

Lp. Imię i Nazwisko
lub nazwa podmiotu
wnoszącego petycje
(zgoda, o której
mowa w art.4
ust.3 ustawy
o petycjach)
Skan petycji Przedmiot petycji Data
złożenia
petycji
Przewidywany
termin
załatwienia
sprawy
Zasięgane
opinie
Informacja
o sposobie
załatwienia petycji
1. Mieszkańcy Legionowa
(III Parceli i ul. Krakowskiej)
Treść (pdf)

Wycofanie ruchu samochodów ciężarowych


Petycja przekazana także do Starostwa powiatowego w Legionowie 22.01.2018 r.

11.01.2018    

Odpowiedź (pdf)

25.01.2017 r.

2. Legionowskie
Stowarzyszenie
Promocji
Samorządności
Nasze Miasto
Nasze Sprawy
Treść (pdf) Zabezpieczenie środków i zakup urządzeń dooczyszczania powietrza 15.01.2018

do 3 miesięcy

Informacja
o terminie (pdf)

Opinia
Narodowego

Instytutu Zdrowia
Publicznego (pdf)

Opinia Departamentu
Polityki Rodzinnej
Ministerstwa Rodziny,
Pracy i polityki Społecznej (pdf)

Odpowiedź (pdf)

10.04.2018 r.

3. Brak zgody Treść (pdf)

W sprawie barierek na ul. Broniewskiego


Petycja przekazana, zgodnie z właściwością, przez Radę Miasta Legonowo

23.01.2018    

Odpowiedź (pdf)

07.02.2018 r.

4. Brak zgody Treść (pdf)

W sprawie inicjatywy lokalnej


Petycja przekazana, zgodnie z właściwością, przez Radę Miasta Legonowo

03.04.2018 do 3 miesięcy  

 Odpowiedź (pdf)

16.05.2018 r.

5. Brak zgody Treść (pdf)

W sprawie inicjatywy lokalnej

20.05.2018 do 3 miesięcy  

Odpowiedź (pdf)

18.06.2018 r.

6. Szulc-Efekt
sp. z o.o.
Treść
(pdf)

Analiza – możliwość wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz przedstawienia mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia procedur pełnego użytkowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

08.11.2018 do 3 miesięcy  

Odpowiedź (pdf)

08.01.2019 r.

 

Liczba odwiedzin : 1736
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Szczepanik
Czas wytworzenia: 2016-03-30 11:50:53
Czas publikacji: 2019-01-08 14:29:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak