Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Raport z Internetowych Konsultacji Społecznych dot. nadania nazwy ulicy "Wymarzona" dla działki drogowej nr 7/13 z obrębu 64

2019-01-22 12:56:44
Raport z konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Legionowo w sprawie programu współpracy Gminy Legionowo w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

2018-11-16 11:23:26
Raport z konsultacji społecznych aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023

2018-08-16 13:55:44
Raport z konsultacji społecznych dotyczących przepraw przez tory kolejowe na terenie miasta

2018-07-24 15:19:44
Raport z konsultacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

2018-05-21 11:01:28
Raport z konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Legionowo w sprawie programu współpracy Gminy Legionowo w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

2017-11-24 13:52:38
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023 - raport z konsultacji społecznych

2017-04-25 12:30:23
Raport z konsultacji społecznych dot. lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla klas VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 7 od r. szk. 2017/2018

2017-02-20 12:40:34
Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2030

2017-02-02 13:16:53
Raport z przebiegu konsultacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2016-2020

2017-01-02 11:01:44
Raport z konsultacji społecznych dotyczących Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2019

2016-12-14 11:35:00
Raport z konsultacji społecznych dotyczących zidentyfikowania produktów Miasta Legionowo w ramach prowadzonych prac nad projektem Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2030

 
2015-10-08 11:58:01
10 20 30 40 50 Wyników