Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-03-25 15:11:27 Skład komisji i terminy posiedzeń / Terminy posiedzeń wraz z porządkiem obrad Małgorzata Dziewiecka Publikacja artykułu
2019-03-25 14:45:23 Zarządzenie Nr 105/2019 z dnia 25 marca 2019 r. / Zarządzenie Nr 105/2019 z dnia 25 marca 2019 r. Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-25 14:01:59 Aktualne ogłoszenia / Opracowanie „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miejskiej Legionowo w latach 2016 - 2018” - Pp.272.2.2019 Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-25 13:57:34 Wybory do Parlamentu Europejskiego / Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-25 13:00:07 Protokoły z posiedzeń / Protokół z posiedzenia komisji 8 marca 2019 r. Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-25 11:33:55 Wykazy / Wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz ich najemców Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2019-03-25 11:27:59 Wykazy / Wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz ich najemców Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-25 11:09:04 Wpis do ewidencji niepublicznych szkół , przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego / Wpis do ewidencji niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2019-03-22 15:27:33 Informacja o zamknięciu przetargu / Remont cząstkowy i bieżący chodników z płyt betonowych i kostki brukowej betonowej wskazanych przez Zamawiającego na terenie miasta Legionowo z materiałów rozbiórkowych lub powierzonych - GK.271. 13.2019 Agnieszka Przybysz Przeniesiono
2019-03-22 15:26:12 Aktualne ogłoszenia / Remont cząstkowy i bieżący chodników z płyt betonowych i kostki brukowej betonowej wskazanych przez Zamawiającego na terenie miasta Legionowo z materiałów rozbiórkowych lub powierzonych - GK.271. 13.2019 Agnieszka Przybysz Edycja artykułu