Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-03-22 15:27:33 Informacja o zamknięciu przetargu / Remont cząstkowy i bieżący chodników z płyt betonowych i kostki brukowej betonowej wskazanych przez Zamawiającego na terenie miasta Legionowo z materiałów rozbiórkowych lub powierzonych - GK.271. 13.2019 Agnieszka Przybysz Przeniesiono
2019-03-22 15:26:12 Aktualne ogłoszenia / Remont cząstkowy i bieżący chodników z płyt betonowych i kostki brukowej betonowej wskazanych przez Zamawiającego na terenie miasta Legionowo z materiałów rozbiórkowych lub powierzonych - GK.271. 13.2019 Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2019-03-22 14:16:39 Zarządzenie Nr 98/2019 z dnia 18 marca 2019 r. / Zarządzenie Nr 98/2019 z dnia 18 marca 2019 r. Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-22 14:13:06 Aktualne ogłoszenia / Remont elewacji budynku filii Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Targowej 65 w Legionowie - WI.7013.5.2019 Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2019-03-22 12:07:28 Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2019 - 2023 / Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2018 roku Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-22 12:03:16 Projekt budżetu Gminy Legionowo na 2019 r. / Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2018 roku Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-22 11:56:09 2018 rok / Sprawozdanie z kontroli Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-22 10:13:19 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo - Pp.272.1.2019 Agnieszka Przybysz Przeniesiono
2019-03-22 10:12:05 Aktualne ogłoszenia / Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo - Pp.272.1.2019 Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2019-03-21 15:24:55 Oferty realizacji zadania publicznego / Wydanie publikacji książkowej Monografia 40 lat TPL Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu