Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-03-22 15:27:33 Informacja o zamknięciu przetargu / Remont cząstkowy i bieżący chodników z płyt betonowych i kostki brukowej betonowej wskazanych przez Zamawiającego na terenie miasta Legionowo z materiałów rozbiórkowych lub powierzonych - GK.271. 13.2019 Agnieszka Przybysz Przeniesiono
2019-03-22 15:26:12 Aktualne ogłoszenia / Remont cząstkowy i bieżący chodników z płyt betonowych i kostki brukowej betonowej wskazanych przez Zamawiającego na terenie miasta Legionowo z materiałów rozbiórkowych lub powierzonych - GK.271. 13.2019 Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2019-03-22 14:16:39 Zarządzenie Nr 98/2019 z dnia 18 marca 2019 r. / Zarządzenie Nr 98/2019 z dnia 18 marca 2019 r. Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-22 14:13:06 Aktualne ogłoszenia / Remont elewacji budynku filii Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Targowej 65 w Legionowie - WI.7013.5.2019 Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2019-03-22 12:07:28 Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2019 - 2023 / Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2018 roku Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-22 12:03:16 Projekt budżetu Gminy Legionowo na 2019 r. / Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2018 roku Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-22 11:56:09 2018 rok / Sprawozdanie z kontroli Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-22 10:13:19 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo - Pp.272.1.2019 Agnieszka Przybysz Przeniesiono
2019-03-22 10:12:05 Aktualne ogłoszenia / Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo - Pp.272.1.2019 Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2019-03-21 15:24:55 Oferty realizacji zadania publicznego / Wydanie publikacji książkowej Monografia 40 lat TPL Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-21 15:01:00 Aktualne ogłoszenia / Zakup, dostawa i montaż sprzętu pielęgnacyjno - wspomagającego w ramach projektu pn. „Współpraca – Integracja - Pomoc” - Rf.271.11.2019 Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2019-03-21 14:19:33 Informacje z otwarcia ofert / Rz.271.11.2019 Wykonanie oznakowania poziomego dróg kategorii gminnej (linie segregacyjne, przejścia dla pieszych, strzałki i symbole) na terenie Legionowa Ewa Nadratowska-Kardaś Publikacja artykułu
2019-03-21 13:16:07 Wykazy / Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-21 13:13:23 Zarządzenie Nr 99/2019 z dnia 19 marca 2019 r. / Zarządzenie Nr 99/2019 z dnia 19 marca 2019 r. Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-21 13:00:07 Zarządzenie Nr 89/2019 z dnia 12 marca 2019 r. / Zarządzenie Nr 89/2019 z dnia 12 marca 2019 r. Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-21 12:56:20 Kwestionariusz osobowy i oświadczenie / Kwestionariusz osobowy i oświadczenie Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2019-03-21 12:53:57 Zarządzenie w sprawie regulaminu naboru kandydatów / Zarządzenie Nr 102/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 20 marca 2019 r. Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-21 12:52:22 Zarządzenie w sprawie regulaminu naboru kandydatów / Zarządzenie Nr 288/2010 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 3 listopada 2010 r. Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2019-03-21 12:12:40 Zarządzenie w sprawie regulaminu naboru kandydatów / Zarządzenie Nr 288/2010 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 3 listopada 2010 r. Agnieszka Przybysz Przeniesiono
2019-03-21 12:04:00 Zarządzenie Nr 102/2019 z dnia 20 marca 2019 r. / Zarządzenie Nr 102/2019 z dnia 20 marca 2019 r. Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-21 10:25:00 Uchwała Nr VI/55/2019 / Uchwała Nr VI/55/2019 Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2019-03-20 15:24:18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Świadczenie usług wykonania czyszczenia powierzchni na potrzeby Gminy Miejskiej Legionowo - Urzędu Miasta Legionowo - AG.271.6.2019 Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2019-03-20 14:35:08 Zarządzenie Nr 97/2019 z dnia 18 marca 2019 r. / Zarządzenie Nr 97/2019 z dnia 18 marca 2019 r. Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-20 12:53:03 Ogłoszenia o zamówieniach na dostawy / Rz.271.15.2019 Zadanie 1: Zakup i dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych na potrzeby UM Legionowo; Zadanie 2: Zakup i dostawa drukarek na potrzeby UM Legionowo Ewa Nadratowska-Kardaś Publikacja artykułu
2019-03-20 12:11:06 Uchwała Nr VI/57/2019 / Uchwała Nr VI/57/2019 Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-20 12:08:01 Uchwała Nr VI/56/2019 / Uchwała Nr VI/56/2019 Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-20 12:04:57 Uchwała Nr VI/55/2019 / Uchwała Nr VI/55/2019 Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-20 11:49:33 Uchwała Nr VI/54/2019 / Uchwała Nr VI/54/2019 Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-20 11:45:50 Uchwała Nr VI/53/2019 / Uchwała Nr VI/53/2019 Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-20 11:41:54 Uchwała Nr VI/52/2019 / Uchwała Nr VI/52/2019 Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-20 11:25:37 Uchwała Nr VI/51/2019 / Uchwała Nr VI/51/2019 Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-20 11:23:15 Uchwała Nr VI/50/2019 / Uchwała Nr VI/50/2019 Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-20 11:18:36 Uchwała Nr VI/49/2019 / Uchwała Nr VI/49/2019 Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-20 11:15:13 Uchwała Nr VI/48/2019 / Uchwała Nr VI/48/2019 Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-20 11:05:41 Aktualne ogłoszenia / Zakup, dostawa i montaż sprzętu pielęgnacyjno - wspomagającego w ramach projektu pn. „Współpraca – Integracja - Pomoc” - Rf.271.11.2019 Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2019-03-19 15:11:10 Ogłoszenia / Podinspektor w Referacie Strategii i Funduszy Zewnętrznych Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-19 15:10:31 Informacje z otwarcia ofert / Rz.271.12.2019 Zadanie 1 – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Bukowej w tym pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanego projektu; Zadanie 2 – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Orląt Lwowskich w zakresie budowy chodnika i zjazdów w tym pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanego projektu Ewa Nadratowska-Kardaś Publikacja artykułu
2019-03-19 13:03:54 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych ulic będących w zarządzie Gminy Legionowo. Utrzymanie drzewostanu na działkach Gminy Legionowo - GK.271. 14 .2019 Agnieszka Przybysz Przeniesiono
2019-03-19 13:02:37 Aktualne ogłoszenia / Utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych ulic będących w zarządzie Gminy Legionowo. Utrzymanie drzewostanu na działkach Gminy Legionowo - GK.271. 14 .2019 Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2019-03-19 12:41:52 Aktualne ogłoszenia / Zakup, dostawa i montaż sprzętu pielęgnacyjno - wspomagającego w ramach projektu pn. „Współpraca – Integracja - Pomoc” - Rf.271.11.2019 Agnieszka Przybysz Edycja artykułu