Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-03-20 11:25:37 Uchwała Nr VI/51/2019 / Uchwała Nr VI/51/2019 Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-20 11:23:15 Uchwała Nr VI/50/2019 / Uchwała Nr VI/50/2019 Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-20 11:18:36 Uchwała Nr VI/49/2019 / Uchwała Nr VI/49/2019 Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-20 11:15:13 Uchwała Nr VI/48/2019 / Uchwała Nr VI/48/2019 Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-20 11:05:41 Aktualne ogłoszenia / Zakup, dostawa i montaż sprzętu pielęgnacyjno - wspomagającego w ramach projektu pn. „Współpraca – Integracja - Pomoc” - Rf.271.11.2019 Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2019-03-19 15:11:10 Ogłoszenia / Podinspektor w Referacie Strategii i Funduszy Zewnętrznych Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-19 15:10:31 Informacje z otwarcia ofert / Rz.271.12.2019 Zadanie 1 – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Bukowej w tym pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanego projektu; Zadanie 2 – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Orląt Lwowskich w zakresie budowy chodnika i zjazdów w tym pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanego projektu Ewa Nadratowska-Kardaś Publikacja artykułu
2019-03-19 13:03:54 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych ulic będących w zarządzie Gminy Legionowo. Utrzymanie drzewostanu na działkach Gminy Legionowo - GK.271. 14 .2019 Agnieszka Przybysz Przeniesiono
2019-03-19 13:02:37 Aktualne ogłoszenia / Utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych ulic będących w zarządzie Gminy Legionowo. Utrzymanie drzewostanu na działkach Gminy Legionowo - GK.271. 14 .2019 Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2019-03-19 12:41:52 Aktualne ogłoszenia / Zakup, dostawa i montaż sprzętu pielęgnacyjno - wspomagającego w ramach projektu pn. „Współpraca – Integracja - Pomoc” - Rf.271.11.2019 Agnieszka Przybysz Edycja artykułu