Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-03-18 15:47:24 Aktualne ogłoszenia / Świadczenie usług wykonania czyszczenia powierzchni na potrzeby Gminy Miejskiej Legionowo - Urzędu Miasta Legionowo - AG.271.6.2019 Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2019-03-18 15:43:41 Aktualne zapytania / Modernizacja Parku Miejskiego przy ul. Rynek w Legionowie Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2019-03-18 15:36:43 Ogłoszenia o zamówieniach na roboty budowlane / Rz.271.14.2019 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. ks. Jana Ignacego Skorupki Michał Ołdakowski Edycja artykułu
2019-03-18 15:34:36 Ogłoszenia o zamówieniach na roboty budowlane / Rz.271.14.2019 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. ks. Jana Ignacego Skorupki Michał Ołdakowski Publikacja artykułu
2019-03-18 15:33:08 Aktualne zapytania / Modernizacja Parku Miejskiego przy ul. Rynek w Legionowie Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-18 15:11:26 Aktualne ogłoszenia / Remont elewacji budynku filii Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Targowej 65 w Legionowie - WI.7013.5.2019 Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-18 12:37:10 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/ unieważnienie postępowania / Rz.271.10.2019 Zadanie 1 – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Stanisława Moniuszki oraz pełnienie nieodpłatnego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanego projektu; Zadanie 2 – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Myśliwskiej oraz pełnienie nieodpłatnego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanego projektu Ewa Nadratowska-Kardaś Publikacja artykułu
2019-03-18 09:49:07 Wstępne ogłoszenia informacyjne / Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Miejskiej Legionowo Michał Ołdakowski Publikacja artykułu
2019-03-18 09:43:53 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/ unieważnienie postępowania / Rz.271.2.2019 Budowa piątego budynku socjalnego ze żłobkiem na parterze przy ul. POW w Legionowie Michał Ołdakowski Publikacja artykułu
2019-03-18 08:53:04 Inicjatywa lokalna / Składanie wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Agnieszka Przybysz Edycja artykułu